Hva er et kommunestyre?

Kommunestyret er kommunens øverste politiske organ. Kommunestyret består av medlemmer og varamedlemmer valgt av kommunens innbyggere ved kommunevalg hvert fjerde år. De møtes én gang i måneden. Kommunestyret ledes av ordføreren.

Kommunestyrets sammensetning

Kommunestyret i Lillestrøm består av 55 representanter fra ulike partier. Kommunestyret ledes av ordføreren.

Se oversikt over kommunestyrerepresentantene

Slik velges kommunestyret

Politikerne i kommunestyret velges av kommunens innbyggere ved kommunevalg.
Det er kommunevalg hvert fjerde år.
Dette er valgloven
Dette er kommuneloven

Saksgang 

Kommunestyret gir gjennom sine vedtak kommunedirektøren klarsignal til å iverksette det kommunestyret vedtar.
I enhver sak som legges fram for kommunestyret skal det være en innstilling.

Møter i kommunestyret

Møtene i kommunestyret foregår for åpne dører og overføres direkte. Du kan også se opptak av tidligere møter.
Se møter i kommunestyret (direktesending og opptak).

Finn møter og saker fra kommunestyret

Reglement

Kontakt

Politisk sekretariat