Politisk sekretariat skal sikre god flyt mellom kommunens politiske og administrative ledelse.

Oppgaver

Våre oppgaver er å:

  • bistå ordfører og varaordfører i det daglige arbeidet
  • være sekretariat for kommunestyret, formannskapet og øvrige råd og utvalg
  • være ansvarlig for planlegging og gjennomføring av stortingsvalg og kommunestyre- og fylkestingsvalg
  • følge opp våre folkevalgte
  • arbeide med å utvikle digitale løsninger for politikere
  • utføre borgerlige vielser
  • utnevne kommunens meddommere og forliksrådsmedlemmer

Ledelse

Politisk sekretariat ledes av seksjonssjef Rune Baklien.

Nyttige lenker