Er du vår nye helsesykepleier?

Vi jobber for at gravide, barn, unge og familier i Lillestrøm kommune skal få en god og trygg oppvekst.

Helsesykepleier
Helsesykepleier i samtale

Sammen om en god oppvekst

Vi er en stor tjeneste som sammen med mange gode, dedikerte og faglig dyktige samarbeidspartnere jobber for at gravide, barn, unge og familier i Lillestrøm kommune skal få en god og trygg oppvekst.

Hos oss er vi opptatt av å skape et inkluderende og trygt arbeidsmiljø der kollegastøtte og humor gir trivsel. Vi skal spille hverandre gode, vi skal dra nytte av at vi er mange flinke folk samlet. Fremover skal vi også være med på teknologiløftet og lære oss nye spennende måter å gjøre ting på, som kan hjelpe oss til å utvikle og forme tjenestene våre på nye, gode måter.

 

Helsesykepleier i Lillestrøm kommune

Som helsesykepleier i Lillestrøm kommune kan du veilede nybakte foreldre, eller være en stødig voksen når det ikke lenger føles naturlig å dele tenåringsbekymringene med mamma eller læreren. Felles for alle som bruker våre helsesykepleiere er at de ønsker seg en som er trygg, som vet råd, som tar i mot alle som de er.

Om du ikke er ferdig utdannet helsesykepleier kan du likevel søke deg hit til oss. Her legger vi til rette for at du kan du gjøre deg ferdig med studiene samtidig som du er i full jobb.

 

Våre tilbud

Vi har seks helsestasjoner og to helsestasjoner for ungdom. Vi har tilbud om svangerskapsomsorg for gravide i kommunen på to av helsestasjonene våre. Vi jobber sammen i team på flere av skolene våre.

Hos oss skal barn, ungdom og familier møtes med utgangspunkt i deres opplevelse av eget liv. Det krever at vi har trygge og solide fagmiljøer, men som også gir rom for å se etter uvanlige løsninger.

Vi ønsker å være utforskende og i utvikling, samtidig som vi er trygge, kloke fagfolk i møte med innbyggerne. Da er det til stor nytte og glede å være en del av et større team med engasjerte og dyktige samarbeidspartnere.

Vi har nå fått mulighet til å styrke teamet vårt og vi gleder oss til å bli enda flere!

 

Ta kontakt

Har du lyst til å bli bedre kjent med oss? Ta kontakt med meg på siv.gahrmaker@lillestrom.kommune.no så inviterer jeg deg inn på en kopp kaffe og en omvisning!