Hver byvandring tar for seg ulike deler av byen, og vi blir bedre kjent med byutviklingsplanen.

Byvandring 1

Byvandring 2

Byvandring 3