I perioden 13. - 27. november, slipper vi 3 ulike byvandringer. 

  • fredag 13.november - byvandring 1
  • torsdag 19.november - byvandring 2
  • torsdag 26.november - byvandring 3

Hver byvandring tar for seg ulike deler av byen, og vi blir bedre kjent med byutviklingsplanen.

Vår guide Sidsel Hommersand, vil stille noen spørsmål underveis i vandringen, som du kan svare på i det skjema som ligger sammen med vandringen.

Byvandring 1

Byvandring 2

Byrandring 3

Svar på spørsmålene fra byvandring 3