Knutepunktprosjekt for Lillestrøm stasjon

Lillestrøm stasjon og arealene rundt skal utvikles til å bli grønnere og mer attraktive. Kollektivtilbudet skal være effektivt og tilgjengelig, det gjelder både buss og tog og koblingen mellom dem.

Aktive Skjetten - Områdesatsing på Skjetten 2017-2021

Last ned handlingsplanen for "Aktive Skjetten"