Om prosjektet

Ønsket er at man skal øke områdets attraktivitet gjennom å etablere møteplasser og skape aktivitet i lokalmiljøet. Tiltak som utløser innsats både fra innbyggerne og det lokale næringslivet vil prioriteres, og man vil fokusere på aktiviteter der mange kan delta og som bygger nettverk, fellesskap og stolthet.

Prosjektet ble igangsatt 1. juni 2017 og skal etter planen avsluttes i mai 2021.

Det er laget en plan for hele satsingsperioden som definerer mål og strategier.
I tillegg lages det en årlig handlingsplan:

Last ned handlingsplanen

Handlingsplan "Aktive Skjetten" (PDF, 635,5 KB)

Områdesatsingen har ansatt prosjektleder/programkoordinator som er operativt ansvarlig for gjennomføringen og sekretær for styret. For hvert av prosjektene etableres det egne prosjektgrupper med bred representasjon fra innbyggerne i området, og det oppnevnes egne delprosjektledere.