Samferdselsplan

Samferdselsplanen er et strategisk dokument som viser de viktigste samferdselstiltakene i tidligere Skedsmo kommune. Planen er vedtatt å gjelde i Lillestrøm kommune, for den tidligere Skedsmo-geografien.