Sykkelstrategien for Lillestrøm kommune vil beskrive dagens situasjon for sykkel, målsetninger for sykkel og gi hovedretning for sykkelsatsingen for kommunen. Den vil beskrive hvilke prinsipper som skal legges til grunn for ny infrastruktur, sykkelparkering og nye mobilitetsløsninger.

Les forslaget til sykkelstrategi

Høringsinnspill kan sendes på e-post til iver.wien@lillestrom.kommune.no

Frist for innspill er 30. april.