Det er åpent for å søke nå. Vi vil på nyåret sende ut brev til alle som ikke har søkt med informasjon om frist for å sende inn søknad.

Søk om fornyelse av salgs- og skjenkebevillinger