Ordbøker

Lexin-ordbøker på nett (www.lexin.oslomet.no)

Clarify (https://app.clarify.no)

Ordbøkene (Bokmåldsordboka og Nynorskordboka) (www.ordbokene.no)

Oppslagsverk

Store norske leksikon (www.snl.no)

Statistisk sentralbyrå (www.ssb.no)

Andre ressurser

FN-sambandet (www.fn.no)

Unesco (www.whc.unesco.org)

United Nations (www.un.org/en)

Geogebra (https://www.geogebra.org/calculator)

Programmering (www.trinket.io)

Programmering (www.replit.com)

Kildekompasset (www.kildekompasset.no)

Nettbaserte læremidler med innlogging

Unibok (www.les.unibok.no)

Kikora (www.kikora.no)

Skolenmin (www.skolenmin.cdu.no)

Campus Inkrement (www.campus.inkrement.no)

Smartbok - Gyldendal (www.smartbok.no)

Skolestudio (www.skolestudio.no)

Mattemagisk (lærebok) (www.aunivers.no/fagpakker/matemagisk#!/aarstrinn10/111875)

Nasjonal digital læringsarena (www.ndla.no)

Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB) (www.nlb.no)