Om skolen

Skolen ligger sentralt plassert på Skjetten i et etablert boområde.

Dette er viktig for oss

På Gjellerås skole har vi høye ambisjoner på elevenes vegne. Vi skal ha en felles kultur for læring og trivsel som gjennomsyrer alt vi driver med på skolen.

Skolen ønsker å ta vare på og videreutvikle det gode samarbeidet med foreldrene og skolens samarbeidsorganer. Skolens verdier, mestring, utvikling, samhold og kunnskap skal bidra til å gi en god faglig og sosial progresjon for elevene våre.

Når elevene forlater Gjellerås skole, skal vi ha gitt dem en solid og god plattform som gjør dem godt rustet til å mestre livet etter barneskolen.

Ordensreglement

Nøkkelinformasjon

 • Type skole: Barneskole
 • Ombygget/renovert: 2006
 • Ca antall elever : 530
 • Antall ansatte: 60
 • Antall paralleller: 3
 • Antall klasser: 23

Skolebibliotek

Finn bøker i biblioteket.

Fasiliteter

Uterommet
 • Akebakke
 • Fotballbane
 • Nær skog
 • Oppgradert uteområde høsten 2021
Spesialrom og andre tilbud
 • Baserom
 • Bibliotek
 • 1:1 dekning -digitale enheter
 • Grupperom
 • Gymsal
 • Kunst og håndverk rom
 • Musikkrom
 • Samlingssal
 • Sløydsal