Om SFO

Gjellerås SFO er et tilbud til elever på 1.-4.trinn ved Gjellerås skole. Ca 180 elever ved skolen har plass på SFO.

Gjellerås SFO er inndelt i 2 baser og har i tillegg egen 4.klasseklubb. SFO har egne lokaler på skolen, og disponerer i tillegg deler av skolens lokaler utenom undervisning.

SFO er en del av skolens helhetlige læringsmiljø, og skal legge til rette for varierte aktiviteter.

Nøkkelinformasjon

  • SFO er for elever på 1.-4. trinn.
  • Ca antall elever: 188

Organisering

Base 1 for 1.trinn. Base 2 for 2.-4.trinn. 4. trinn har egen 4.klasseklubb med egne lokaler enkelte dager i uka.