Om skolen

Kjeller skole er en 1–10 skole som åpnet høsten 2010. Skolen ligger langs Fetveien på Kjeller, mellom flyplassen og OsloMet.

Dette er viktig for oss

Vi er satsingsskole for realfagene matematikk, naturfag og teknologiske fag.

Ordensreglement

Nøkkelinformasjon

 • Type skole: Barne- og ungdomsskole
 • Oppstartsår: 2010
 • Ombygget/renovert: 3 paviljonger fra 2018
 • Ca antall elever : 620
 • Antall ansatte: 90
 • Antall paralleller: 2, barnetrinn, 3 ungdomstrinn
 • Antall klasser: 27

Skolebibliotek

Finn bøker i biblioteket.

Fasiliteter

Uterommet
 • Akebakke
 • Utsikt
 • Trivselsledere
Spesialrom
 • Auditorium
 • Bibliotek
 • Datarom
 • Grupperom
 • Gymsal
 • Kantine
 • Kjøkken
 • Kunst og håndverk rom
 • Musikkrom
 • Naturfagrom
 • Samlingssal
 • Sløydsal

Valgfag og tilvalgsfag

Valgfag
 • Design og redesign
 • Fysisk aktivitet og helse
 • Produksjon for sal og scene
 • Programmering
 • Teknologi i praksis
Tilvalgsfag
 • Arbeidslivsfag
 • Engelsk fordypning
 • Fransk
 • Tysk

Skolen på Facebook