Om skolen

Kjeller skole er en 1–10 skole som åpnet høsten 2010. Skolen ligger langs Fetveien på Kjeller, mellom flyplassen og OsloMet.

Dette er viktig for oss

Vi er satsingsskole for realfagene matematikk, naturfag og teknologiske fag.Siden 2014 har vi utviklet profilskoleperioder på alle trinn hvor det jobbes tverrfaglig med ulike emner. Annethvert år arrangeres Kjellerdagen som er en åpen dag hvor vi viser frem dette arbeidet. Vi legger vekt på ansatte med høy fagkunnskap som dekker alle grunnskolens fag og er en skole som arbeider kontinuerlig for en god og systematisk opplæring i et læringsmiljø hvor alle har det trygt og godt. 

Ordensreglement

Kjeller skoles egne regler

 1. Sykler, sparkesykler etc. står parkert i sykkelstativene i skoletiden. Vi oppholder oss ikke ved sykkelstativene eller parkeringsplassen.
 2. Snøballkasting er kun tillatt på egen blink i skolegården og aking er tillatt med rumpeakebrett.
 3. 8.-10. trinn har lov til å oppholde seg i skolebygningen i tiden 08.15-08.30
 4. 8.-10. trinn: Kan forlate skolens område i storefri når de har tillatelse fra foresatte.
 5. 8.-10. trinn: Kan være i kantineområdet og i fellesarealer i ungdomsfløyen i friminuttene. Ungdomstrinnet har ansvar for rydding av arealene etter oppsatt liste.
 6. 8.-10 trinn: Tyggegummi skal være i munnen, i lomma eller i søppelbøtta og ikke til sjenanse.
 7. Slå av mobiltelefon, musikkavspillere, elektroniske spill mv. i undervisningen, i friminutt, på arrangementer i skolens regi, på SFO/leksehjelp og på skolens uteområder, og la slikt utstyr ligge ute av syne i sekk, veske, «mobilhotell» eller lignende, hvis ikke annet er avtalt. På skoleveien er bruk av slikt utstyr tillatt. Elever på 8.-10. trinn kan bruke slikt utstyr i friminutt. Smartklokker skal ikke forstyrre eleven/undervisning.

Vedtatt i SU 10. desember 2019.

Nøkkelinformasjon

 • Type skole: Barne- og ungdomsskole
 • Oppstartsår: 2010
 • Ombygget/renovert: 2 paviljonger( 2018 og 2021)
 • Ca antall elever : 700
 • Antall ansatte: ca.100
 • Antall paralleller: 2-4 paralleller
 • Antall klasser: 28

Skolebibliotek

Finn bøker i biblioteket.

Fasiliteter

Uterommet
 • Akebakke
 • Utsikt
 • Trivselsledere
Spesialrom
 • Auditorium
 • Bibliotek
 • Datarom
 • Grupperom
 • Gymsal
 • Kantine
 • Kjøkken
 • Kunst og håndverk rom
 • Musikkrom
 • Naturfagrom
 • Samlingssal
 • Sløydsal

Valgfag og tilvalgsfag

Valgfag
 • Design og redesign
 • Fysisk aktivitet og helse
 • Produksjon for scene
 • Programmering
 • Friluftsliv
Tilvalgsfag
 • Arbeidslivsfag
 • Engelsk fordypning
 • Fransk
 • Tysk

Skolen på Facebook

Du kan følge Kjeller skole på facebook