Om SFO

SFO er en del av skolens helhetlige læringsmiljø og skal bidra til å fremme barnas motivasjon og lærelyst, gjennom å skape balanse mellom læring og fritid. I SFO vektlegges arbeidet med utvikling av sosial, emosjonell og relasjonell kompetanse.

Visjonen vår er: «Gjennom meningsfull fritid gir SFO verdifull læring for livet»

Nøkkelinformasjon

SFO er for elever på 1.-4. trinn.

Ca antall elever: 228

Organisering

Base 1 er 1. trinn, base 2 er 2. trinn og base 3 og 4 er 3. og 4. trinn