Om skolen

Skolen ligger sentralt på Skjetten med godt kollektivtilbud og i nærheten av skog og mark. Skolen stod ferdig i 1956, men ble rehabilitert i 2009. Til skolestart høsten 2019 utvidet skolen kapasiteten med nye klasserom i paviljong. Skolen har en stor SFO fordelt på fire baser.

Dette er viktig for oss

Kunnskap er nøkkelen til utvikling av det samfunnet vi lever i. Vi vet ikke hva slags kunnskap dagens barn trenger i fremtidens arbeidsliv, men vi vet at de grunnleggende ferdighetene å lese, å skrive, å regne, å kunne uttrykke seg muntlig og å kunne bruke digitale verktøy, er ferdigheter man er avhengig av for å klare seg i et demokratisk samfunn. Skolen har i mange år jobbet med OECD sitt fokus på 21. århundrets ferdigheter, det har derfor vært naturlig for skolen og fortsette dette arbeidet i tråd med stortingsmelding 28 og fokus på dybdelæring. Norsk skole har forutsetninger for å bli bedre, og det er positivt at internasjonale skoleundersøkelser viser at utviklingen har snudd i positiv retning.

Ordensreglement

Nøkkelinformasjon

 • Type skole: Barneskole
 • Oppstartsår 1956
 • Ombygget/renovert flere ganger, sist i 2008-2009
 • Ca antall elever : 650
 • Antall ansatte: 100
 • Antall paralleller: Fire-parallell fra 1. - 3. trinn og tre-parallell fra 4. -
 • 7. trinn
 • Antall klasser: 24

Skolebibliotek

Finn bøker i biblioteket.

Fasiliteter

Uterommet
 • Fotballbane
 • Gapahuk
 • Kjøkkenhage
 • Lysløype
 • Nye lekeapparater
 • Nær skog
 • Utsikt
 • Trivselsledere
Spesialrom
 • Bibliotek
 • Flerbrukshall
 • Grupperom
 • Kjøkken
 • Kunst og håndverk rom
 • Musikkrom
 • Naturfagrom
 • Samlingssal
 • Sløydsal
 • Svømmehall