Om skolen

Skolen ligger sentralt på Skjetten med godt kollektivtilbud til Oslo og bare 10 minutter fra Lillestrøm. Skolen ligger i nærheten av skog og mark som brukes mye til uteskole. Skolen stod ferdig i 1956, men ble rehabilitert i 2009. Til skolestart høsten 2019 utvidet skolen kapasiteten med nye klasserom i paviljong som skal erstattes med et helt nytt skolebygg i 2026. Skolen har en stor SFO fordelt på fire baser. Skolen har et spennende internasjonalt miljø med elever fra mange ulike kulturer. Skjetten skole har i tillegg en spesialavdeling som heter Solgruppa med 11 elever.

Dette er viktig for oss

Kunnskap er nøkkelen til utvikling av det samfunnet vi lever i. Vi vet ikke hva slags kunnskap dagens barn trenger i fremtidens arbeidsliv, men vi vet at de grunnleggende ferdighetene å lese, å skrive, å regne, å kunne uttrykke seg muntlig og å kunne bruke digitale verktøy, er ferdigheter man er avhengig av for å klare seg i et demokratisk samfunn. Skjetten skole fokuserer spesielt på klasseledelse, Fagfornyelsens føringer, digital kompetanse, elevmedvirkning og å utvikle elevene på 21.århundretsferdigheter og fremtidens skole. Vi har et fremoverlent personale med faglig sterke og engasjerte lærere som er opptatt av å arbeide kollektivt med skoleutvikling. Det er et høyt fokus på å utvikle et godt profesjonsfellesskap, og vi jobber systematisk og forskningsbasert med skoleutvikling. Skjetten skole er leksefri og satser mye å utvikle oss som en leseskole. Vi har faglig sterke og engasjerte lærere og det jobbes kontinuerlig med prinsippene om å være en lærende organisasjon. Skolen er teamorganisert, noe som innebærer at alle lærere har et felles ansvar og det er utstrakt samarbeid mellom lærerne på trinnene. Elevene har 1:1-dekning på digitale enheter på alle trinn, og det er Smartboard i alle klasserom.  Skjetten skole er en skole i verden som bruker mangfoldet blant elevene som utgangspunkt for identitetsbyggingen. Vi har høyt fokus på faglige og sosiale resultater. Fra høsten 2019 etablerte skolen et mestringsteam, som består av spesialpedagoger, sosiallærer, sosialveileder, tre miljøterapeuter og to vernepleiere. Dette gir et godt fagmiljø for å kunne jobbe med hele mennesket. Vi er stolt over å være med på å utdanne fremtidens lærere gjennom å være øvingsskole for flere utdanningsinstitusjoner.

Ordensreglement

Nøkkelinformasjon

 • Type skole: Barneskole
 • Oppstartsår 1956
 • Ombygget/renovert flere ganger, sist i 2008-2009
 • Ca antall elever : 720
 • Antall ansatte: 100
 • Antall paralleller: Fire-parallell fra 1. - 7. trinn 
 • Antall klasser: 28 + Solgruppa

Skolebibliotek

Finn bøker i biblioteket.

Fasiliteter

Uterommet
 • Fotballbane
 • Gapahuk
 • Kjøkkenhage
 • Lysløype
 • Nye lekeapparater
 • Nær skog
 • Utsikt
 • Trivselsledere
Spesialrom
 • Bibliotek
 • Flerbrukshall
 • Grupperom
 • Kjøkken
 • Kunst og håndverk rom
 • Musikkrom
 • Naturfagrom
 • Samlingssal
 • Sløydsal
 • Svømmehall