Om SFO

Vardeåsen SFO gir tilbud til ca. 120 barn fordelt på 1. – 4. trinn.

SFO er en del av skolens helhetlige læringsmiljø og skal gi barna omsorg og tilsyn før og etter skoletid.

Personalet i skolen og personalet i SFO samarbeider tett til det beste for barna og foreldrene.

Vi er opptatt av å ta barnas fritid på alvor og vektlegger derfor barnas mulighet til fri lek ute og inne.

Vi har også et variert aktivitetstilbud innenfor disse målområdene:

  • Medborgerskap og demokrati
  • Bærekraftig utvikling
  • Kreativitet
  • Folkehelse og livsmestring

Vi disponerer gymsal og bibliotek og har tilgang til svømmebassenget på naboskolen.

SFO lager varierte aktivitetsplaner hver uke.

Vi serverer frokost på morgenåpning og et mellommåltid når barna kommer fra skolen. Mellommåltidet er ofte varm-mat, og vi tilbyr frukt og grønnsaker hver dag.

Vardeåsen SFO har et stabilt og godt kvalifisert personale.

Nøkkelinformasjon

  • SFO er for elever på 1.-4. trinn.
  • Ca antall elever: 112

Organisering

Vi har to store og fine baser og flere smårom vi har innredet for ulike aktiviteter.

Basene er organisert slik at barna kan leke sammen på tvers av alderstrinn.