Om SFO

SFO har eget kjøkken og lekerom. I tillegg bruker de gymsal og noen klasserom. Vesterskaun har romslig skolegård, og det er gode turmuligheter i nærområdet. FAU har bygd en gapahuk i nærheten av skolen, som ofte i bruk av SFO. i tillegg til turer er aktivitetene på SFO for eksempel hinderløype, dans, lek i gymsalen, baking og maling.

Nøkkelinformasjon

  • SFO er for elever på 1.-4. trinn.
  • Ca antall elever: 83

Organisering

Alle elever i base 1, men aktiviteter i forskjellige rom.