Om skolen

Skolen ligger i et boligområde nær sentrum av Lillestrøm by. Vi har friluftsområde og Lillestrøm stadion i umiddelbar nærhet.

Dette er viktig for oss

Vigernes skole har over lang tid hatt fokus på at elevene skal lære mest mulig og trives best mulig. Dette skal være grunnlag for en god personlig utvikling. Skolen har drevet systematisk utvikling av lese- og skriveopplæringen og lærernes vurderingspraksis. I tillegg jobber vi kontinuerlig og systematisk for å videreutvikle et godt læringsmiljø for elevene.

Ordensreglement

Nøkkelinformasjon

 • Type skole: Barneskole
 • Oppstartsår: 1957
 • Ombygget/renovert: 2001
 • Antall elever-cirka : 525
 • Antall ansatte: 60
 • Antall paralleller: 3 (4)
 • Antall klasser: 22

Skolebibliotek

Finn bøker i biblioteket.

Fasiliteter

Uterommet
 • Akebakke
 • Ballbinge
 • Fotballbane
 • Hinderløype
 • Nye lekeapparater
 • Nær skog
 • Nær vann
Spesialrom
 • Baserom
 • Bibliotek
 • Datarom
 • Grupperom
 • Gymsal
 • Kantine
 • Kjøkken
 • Kunst og håndverk rom
 • Musikkrom
 • Naturfagrom
 • Samlingssal
 • Sløydsal
 • Svømmehall