Om SFO

Vigernes SFO er en stor SFO med ca 240 barn og 18 ansatte. Barna er oppdelt på 2 baser med omtrent like mange barn på hver base. Vi har et stort uteområde med mange lekeapparater og store gress- og asfaltarealer. I tillegg bruker SFO gymsal, basseng, mat- og helserom og andre spesialrom.

Vi jobber for at barn og foresatte skal føle at Vigernes skole og SFO er én enhet. Vi samarbeider rundt det enkelte barn men også om klasser eller visse grupper barn. For SFO er det viktig å være et komplement til skolen, ikke en forlengelse av skoledagen. Vigernes SFO ønsker å være en arena hvor barn kan lære og oppleve mestring gjennom ulike aktiviteter, lek og sosialt samspill. Det er viktig for oss å balansere tilbudet av voksenstyrte aktiviteter og frilek i løpet av uken og i tillegg er vi opptatt av å tilby barna sunn og variert kost og mye frisk luft.

Nøkkelinformasjon

  • For 1. - 4. trinns elever
  • Antall elever, cirka: 238
  • Antall grupper/inndeling: To baser

Organisering

SFO-barna på 1. og 4.trinn hør til på blå base, og SFO-barna på 2. og 3.trinn er på rød base.