Om skolen

Sten-Tærud ligger landlig til like ved Skedsmo kirke på Skedsmokorset.

Dette er viktig for oss

Sten-Tærud er en Rettighetsskole tilknyttet Unicef og vi er opptatt av barns rettigheter i samsvar med Barnekonvensjonen.

Skolens visjon er "En skole med rom for alle og blikk for den enkelte" og skolen har stort fokus på både det faglige og det sosiale. Vi har egen mottaksgruppe.

Skolen har realfag som et av satsningsområdene og har bygd opp et eget skaperverksted. Skolen har flotte, store uteområder.

Ordensreglement

Nøkkelinformasjon

 • Type skole: Barne- og ungdomsskole
 • Oppstartsår: 1953 
 • Påbygg i 2001
 • Ca antall elever : 450
 • Antall ansatte. 56
 • Antall paralleller: 2
 • Antall klasser: 20
 • Tall fra Skoleporten viser statistikk om opplæringa, læringsmiljø, læringsresultater, ressurser og gjennomføring per skole.

Skolebibliotek

Finn bøker i biblioteket.

Fasiliteter

Uterommet
 • Akebakke
 • Fotballbane
 • Nye lekeapparater
 • Nær skog
 • Skate-rampe
Spesialrom
 • Bibliotek
 • Grupperom
 • Gymsal
 • Kjøkken
 • Kunst og håndverk rom
 • Musikkrom
 • Sløydsal

Valgfag og tilvalgsfag

Valgfag
 • Design og redesign
 • Forskning i praksis
 • Fysisk aktivitet og helse
 • Medier og kommunikasjon
 • Produksjon for sal og scene
 • Programmering
Tilvalgsfag
 • Arbeidslivsfag
 • Engelsk fordypning
 • Fransk
 • Spansk