Om SFO

På Sten-Tærud SFO ønsker vi at barn skal oppleve trygghet, at de skal trives og ha noen å leke med hver dag. Vi gir rom for ro og voksenkontakt, og ønsker at alle barn skal føle seg sett og lyttet til.

Vi ønsker å tilby gode tilrettelagte aktiviteter, men har også et stort fokus på at barna skal få tid til egenvalgt lek og aktivitet. Vi er opptatt av at dette skal være en fritidstilbud, hvor barna selv kan velge om de vil være med på tilrettelagte aktiviteter, eller bruke tid på egen lek.

Sten-Tærud skole er en rettighetsskole, og har et økt fokus på barns rettigheter og barnekonvensjonen i undervisningen. Dette betyr at vi på SFO også har et økt fokus på barnas rettigheter, og vi ønsker at de skal bli lyttet til, få medvirke i valg av aktivitetstilbud, delta i å lage regler som gjelder for både barn og voksne, og få en forståelse av hva barnekonvensjonen er og innebærer.

Vi samarbeider med skolen i ulike rettigheter (periodens rettighet), og rundt andre opplegg som blir bestemt i regi av rettighetsrådet på skolen.

Nøkkelinformasjon

  • SFO er for elever på 1.-4. trinn.
  • Ca antall elever: 112

Organisering

1-4. trinn på en base