Om skolen

Barneskole som ligger fint til ved foten av Vardeåsen på Skedsmokorset.

Dette er viktig for oss

Det er viktig for oss at elevene opplever trygghet og tilhørighet. Vi jobber for et trygt skolemiljø som er preget av gode relasjoner. Elevenes stemme blir hørt gjennom elevsamtaler, klassemøter, elevråd og barnemøter (SFO).

Vi jobber for at skolen vår skal preges av Kreativ utfoldelse, Undring, Nytenkning, Nærhet, Samhold, Kompetanseutvikling, Anerkjennelse og Positive opplevelser (=KUNNSKAP)

Nøkkelinformasjon

 • Type skole: Barneskole, 1.-4. trinn og forsterket enhet for barn med særskilte behov innenfor autismespekteret.
 • Oppstartår: 1997
 • Ca antall elever : 140
 • Antall ansatte: 22
 • Antall paralleller: 2
 • Antall klasser: 8
 • Tall fra Skoleporten viser statistikk om opplæringa, læringsmiljø, læringsresultater, ressurser og gjennomføring per skole.

Fasiliteter

Uterommet
 • Akebakke
 • Fotballbane
 • Hinderløype
 • Nye lekeapparater
 • Nær skog
Spesialrom
 • Bibliotek
 • Datarom
 • Grupperom
 • Gymsal
 • Kjøkken
 • Musikkrom
 • Nærmiljøsenter