Basert på erfaringene vi så langt har med pandemien, ønsker vi å være føre var. Det betyr at vi ønsker å sette inn tiltak på et tidligst mulig tidspunkt for å hindre en økning i smitte.

For besøkende:

De som nylig har vært i utlandet, skal i 10 dagers karantene før besøk på sykehjem. De som har besøkt et rødt land må i tillegg fremvise en negativ Covid-19 test før besøk tillates. Testen er gratis, men du må bestille time 
via fastlegen eller ved å ringe koronatelefonen.

For de som jobber i helsetjenesten:

Ansatte i helsetjenesten som i løpet av siste 10 dager har vært i «grønne» regioner og land, som ikke medfører karanteneplikt, skal informere arbeidsgiveren før de skal tilbake på jobb.
De skal ikke jobbe med brukere før de har testet negativt for smitte.

Lenker

Besøksregler for sykehjem

Besøksregler for korttidsavdelingene, KAD og lindrende enhet

Koronatesting