Viktige telefonnumre

 • Hvis det er fare for liv og helse kan polititet kontaktes på telefonnummer 112, helse på 113 og brann på 110.
 • Døgnåpne vakttjenester finner du her
 • Renner kjelleren din full av vann, er det forsikringsselskapet ditt du skal kontakte.
 • Du kan kontakte kommunens sentralbord på 66 93 80 00 (08.00 – 15.30)

Statusoppdateringer

Løpende statusoppdateringer flom

Søndag 22. august klokka 22:23:

Grunnet høy vannføring i Leira vurderer Statens Vegvesen løpende å stenge kjørebrua over Leira ved Leirsund på FV1535.

Brua vil mest sannsynlig bli stengt i løpet av natta.

Kommunen har stengt gangbrua samme sted.

For oppdatert informasjon følg med på vegvesen.no.

Mandag 14. august klokka 10:53:

Skredhendelser kan forekomme. Langs vassdrag i flomområdene kan stor vannføring føre til utgraving av masser ved foten av skråninger. Rask senkning av vannstanden etter flom kan også forårsake lokale utglidninger.

 • Kontakt kommunens sentralbord på 66 93 80 00 (08.00 – 15.30)
 • Ved akutte hendelser utenfor åpningstid – ring politiet.

Søndag 13. august klokka 16:30:

Vannstanden i Øyeren har stabilisert seg. Øyeren vil holde seg høy i dagene som kommer, men det er liten risiko for at den vil stige. Det samme gjelder elvene som renner igjennom kommunen. Evakueringen av Øya er derfor opphevet, og de som er direkte berørt er informert. Noen bor fortsatt på Olavsgaard, fordi husene deres foreløpig er ubeboelige.

Søndag 13. august klokka 14:25:

Kjørebrua over Leira på Leirsund er nå åpen for trafikk.

Søndag 13. august klokka 10:00

Øyeren ved Fetsundbrua har ikke steget siden i går kveld. I perioden 08:00 - 08:00 fra i går til i dag steg vannstanden med 3 cm. Dette er vesentlig lavere enn prognosen. Det er meldt litt regn, men ikke nok til å endre flomprognosene. Kommunen gjør en ny befaring i de mest utsatte områdene i dag, for å bekrefte ved selvsyn det prognosene sier.

Lørdag 12. august klokka 16:34

Det er nå fem adresser som er evakuert. Alle er informert direkte. Videre evakueringer fra Øya vurderes fortløpende. Ny vurdering innen i morgen søndag kl 1300.

Lørdag 12. august klokka 14:00:

I formiddag har kommunen vurdert behovet for evakuering. Ut fra situasjon og prognose er det ikke behov for å anbefale pålagt evakuering av noen adresser på Øya nå. Ny vurdering innen kl. 1800.

Lørdag 12. august klokka 12:48:

Det anbefales ikke bading i elv og vann etter store nedbørsmengder og flom da vannet kan inneholde tarmpatogene bakterier som kan gi dårlig mage, diare og kvalme. Ut ifra et helseperspektiv er den generelle anbefalingen at du unngår å bade i dagene fremover. Dersom du velger å bade allikevel er det viktig å unngå å svelge vann og at du passer spesielt godt på barn.

Av samme grunn bør du unngå kloakkvann som renner ut etter kumlokk og kjellervann hvor det har kommet inn kloakk. Unngå å få sprut på deg og hold barn unna.

Lørdag 12. august klokka 12:23:

13 ansatte i Friluftsliv og Idrett og 7 ansatte i NRBR gjennomførte husbesøk for hjelp og støtte med rydding og gode råd i forbindelse med evakueringsvarsel for Øya i går fredag.

– Organiseringen og gjennomføringen ble utført på en meget god måte. Vi fikk mye skryt og innbyggerne var takknemlige for att vi stilte opp for hjelp og støtte i en vanskelig tid, sier Vidar Bekkevold, seksjonsleder for idrettsanlegg i Lillestrøm kommune.

Menneskene som hjelp på Øya.

Lørdag 12. august klokka 10:28:

I forbindelse med flommen overvåkes vannstanden i hele Lillestrøm kommune og personell fra kommunen er ute og følger med og tar målinger.

Det gjøres løpende vurderinger for alle områder som er i nærheten av Glomma, Leira, Øyeren og Nitelva.

De som bør evakueres vil bli kontaktet på SMS.

Slik bruker Lillestrøm kommune SMS-varsel

Kommunen har et varslingssystem som vi kan bruke til å sende SMS til innbyggerne våre.

Det viktigste bruksområdet er å varsle om driftsforstyrrelser innenfor vei, vannforsyning og avløp.

Kommunens kriseledelse kan også beslutte at systemet kan brukes til å formidle andre viktige beskjeder av ikke-akutt karakter. Dersom vi står overfor en akutt og alvorlig hendelse som truer liv og helse, vil kommunen be om at varselet sendes som Nødvarsel fra politiet.

Hvorfor får jeg ikke SMS?

Det kan være flere grunner til at du ikke mottar SMS-varsler fra oss. For eksempel fordi du:

 • er student i Lillestrøm, men fortsatt er folkeregistrert på din hjemstedsadresse
 • har mobiltelefon gjennom arbeidsgiver i annen kommune (av samme grunn kan innbyggere i andre kommuner få varsel fra Lillestrøm dersom de har arbeidsgiver her.)
 • har hemmelig nummer
 • har reservert deg mot all kommunikasjon på nett
 • er under 16 år
 • har feil kontaktinformasjon på Kontakt- og reservasjonsregisteret (difi.no)
 • har nylig flyttet

Oppfyller du alle punktene i denne listen kan det en sjelden gang være:

 • tekniske årsaker
 • ustabilitet på mobilnettet
 • en forsinkelse på grunn av et stort antall SMS-er som skal sendes ut.

Dette gir SMS-systemet varsel om tilbake til kommunen og vi vil forsøke å sende igjen.

Jeg har fortsatt ikke fått SMS

Har folk i nabolaget mottatt en SMS som du ikke har fått kan det rett og slett være at du ikke skal ha den SMSen. Kommunen gjør vurderinger hus for hus og varsler konkret de det gjelder.

Du kan manuelt legge til ditt telefonnummer for å motta varsel. Dette gjør du på varslemeg.no (varslemeg.no).

Lørdag 12. august klokka 09:45:

Vannet stiger saktere enn forventet ved Øya. Behovet for evakuering vurderes fortløpende etter befaring. Nye prognoser kommer fra Norges vassdrags- og energidirektorat senere i dag.

Fredag 11. august klokka 20:25:

Leirsund bru er ikke lenger oversvømt. Det vil imidlertid fortsatt ta tid før brua åpnes. Brupilarene må inspiseres og dekket på brua må rehabiliteres. Arbeidene kan først utføres når vannstanden har sunket tilstrekkelig.

Fredag 11. august klokka 15:20:

SMS er gått ut til innbyggere på Øya om evakuering i morgen lørdag.

Fredag 11. august klokka 11:50:

Grunnvannstanden stiger og som følge av det er det grunn til å tro at flere kjellere vil bli oversvømt i Lillestrøm by. Vi anbefaler at du sikrer dine verdier, flytter gjenstander opp fra kjellergulv og skrur av sikringen i kjeller om vannet kommer inn.

Biler bør flyttes fra parkeringskjellere før flomtopp søndag/mandag.

Fredag 11. august klokka 11:00:

Det er satt opp flere sperringer rundt om på Fetsund for å holde borte flom-turister.

Fredag 11. august klokka 09:58:

Tursti fra stasjonsstranda til lensene er nå stengt.

Fredag 11. august klokka 08:28:

Fredag 11. august klokka 07:38:

ROAF har organisert en ekstra henting av avfall i området på Øya og Nerdrum nedenfor jernbanen hvor det er ventet flom. Dette for å begrense mengden søppel som blir tatt av vannmassene. SMS er sendt ut til de som bor i området det gjelder.

Torsdag 10. august klokka 18:22:

Prognosen sier at flommen når mest sannsynlig toppen på søndag.

Det ventes vannføring på rødt nivå i Glomma nedstrøms samløpet med Vorma (tilsig fra Mjøsa). Vannstanden i Øyeren vil stige i dagene fremover og ventes å nå en vannstand opp mot ca.104,4 moh.(NN54) på søndag 13. august. Dette kan føre til omfattende oversvømmelser, erosjonsskader og flomskader på utsatte steder.

Les mer på varsom.no

Torsdag 10. august klokka 11:35:

Oppdatert prognose fra NVE (Norges vassdrags- og energidepartement) tilsier at vannet kan nå en høyde på 104,4 meter over havet i løpet av helgen (oppdatert per 10.08 kl. 14:15, hentet fra NVE/varsom.no).

Torsdag 10. august klokka 11:35:

Nebbursvollen friluftsbad stenger fra og med fredag 11. august.

Torsdag 10. august klokka 09:30-:

Befaring av vannstand.

Infomation in English

English information can be found by following the link. The page has been automatically translated using Google Translate, so some errors and odd word choices may occur.

Naturskadefondet

Er du rammet av en naturulykke? Statens naturskadeordning gir deg erstatning for skader på objekter det ikke er mulig å forsikre gjennom en alminnelig privat forsikring.

Les mer om naturskadeordningen her (www.landbruksdirektoratet.no).

Vær varsom med opphold langsetter vann

Under en flom frarådes det å oppholde seg i nærheten av og kryssing av elver og bekker med stor vannføring.

Unngå bratte skråninger med løsmasser, og elver og bekker med stor vannføring, fordi erosjon langs elve- og bekkeløp kan utløse skred.

Unngå båtkjøring i elver med flomvannføring. Det kan flyte trær, rundballer og løse gjenstander i som har blitt tatt av flomvannet.

Unngå bilkjøring i områder med oransje og rødt farevarsel. Veger kan stenges pga. flom og jordskred.

Les mer på informasjonssiden om skred.

Kjelleroversvømmelser

Ser du at det kommer vann opp av sluk og rør, er det viktig å varsle kommunen. Da kan vi sjekke ut om det er tiltak vi kan gjøre på våre rør og pumper, men vi kommer ikke til den enkelte innbygger og tømmer kjelleren for vann.

Generell vanninnstrømning via overvann utenfra må håndteres av forsikringsselskapet ditt. 110-sentralen kan kontaktes ved ekstreme tilfeller.

Pass på at du ikke får i deg kjellervann med kloakk. Hold barn unna.

Flomvarsel

Les om vannstand i elver og vassdrag i Lillestrøm kommune samt faregrad for flom på siden for flomvarsling.

Flomvarsel og vannstand i Lillestrøm kommune.

Flomberedskap

Her kan du lese om hva NVE, politi, kommunen og du selv må gjøre hvis det blir flom i vår kommune.

Flom og flomberedskap.

Hva bør du som innbygger gjøre 

Stor vannføring kan føre til utgraving av masser ved foten av skråninger. Rask senkning av vannstanden etter flom kan også forårsake lokale utglidninger.

 Det er flere ting du kan gjøre for å sikre dine eiendeler: 

 • Huseiere bør ta en sjekk for å unngå eventuelle skader på egen bolig og eiendom. 
 • Bor du i et område som erfaringsvis har problemer med oversvømmelse av kjeller, bør du tømme kjelleren for verdifulle gjenstander. Løft opp fra gulvet det du ikke får flyttet. 
 • Skulle du være så uheldig å få vann (avløp) i kjelleren må du kontakte forsikringsselskapet ditt. 
 • Sørg for at stikkrenner, avløp og kummer er åpne slik at vannet har fritt leide.
 • Har du tilbakeslagsventil på avløpet, se til at den virker. 
 • Mange har også fritidsboliger de bør se til.  
 • Hold deg oppdatert: Følg med på varsom.no, yr.no og vår nettside for oppdatert informasjon om situasjonen. Forsikringsselskapene har også publisert råd om tiltak som bør gjennomføres når en slik situasjon oppstår. 

Les mer om sikkerhet og flom på sikkerhverdag.no og varsom.no