Viktige telefonnumre

 • Hvis det er fare for liv og helse kan polititet kontaktes på telefonnummer 112, helse på 113 og brann på 110.
 • Døgnåpne vakttjenester finner du her
 • Renner kjelleren din full av vann, er det forsikringsselskapet ditt du skal kontakte.
 • Du kan kontakte kommunens sentralbord på 66 93 80 00 (08.00 – 15.30)

Infomation in English

English information can be found by following the link. The page has been automatically translated using Google Translate, so some errors and odd word choices may occur.

Naturskadefondet

Er du rammet av en naturulykke? Statens naturskadeordning gir deg erstatning for skader på objekter det ikke er mulig å forsikre gjennom en alminnelig privat forsikring.

Les mer om naturskadeordningen her (www.landbruksdirektoratet.no).

Vær varsom med opphold langsetter vann

Under en flom frarådes det å oppholde seg i nærheten av og kryssing av elver og bekker med stor vannføring.

Unngå bratte skråninger med løsmasser, og elver og bekker med stor vannføring, fordi erosjon langs elve- og bekkeløp kan utløse skred.

Unngå båtkjøring i elver med flomvannføring. Det kan flyte trær, rundballer og løse gjenstander i som har blitt tatt av flomvannet.

Unngå bilkjøring i områder med oransje og rødt farevarsel. Veger kan stenges pga. flom og jordskred.

Les mer på informasjonssiden om skred.

Kjelleroversvømmelser

Ser du at det kommer vann opp av sluk og rør, er det viktig å varsle kommunen. Da kan vi sjekke ut om det er tiltak vi kan gjøre på våre rør og pumper, men vi kommer ikke til den enkelte innbygger og tømmer kjelleren for vann.

Generell vanninnstrømning via overvann utenfra må håndteres av forsikringsselskapet ditt. 110-sentralen kan kontaktes ved ekstreme tilfeller.

Pass på at du ikke får i deg kjellervann med kloakk. Hold barn unna.

Flomvarsel

Les om vannstand i elver og vassdrag i Lillestrøm kommune samt faregrad for flom på siden for flomvarsling.

Flomvarsel og vannstand i Lillestrøm kommune.

Flomberedskap

Her kan du lese om hva NVE, politi, kommunen og du selv må gjøre hvis det blir flom i vår kommune.

Flom og flomberedskap.

Hva bør du som innbygger gjøre 

Stor vannføring kan føre til utgraving av masser ved foten av skråninger. Rask senkning av vannstanden etter flom kan også forårsake lokale utglidninger.

 Det er flere ting du kan gjøre for å sikre dine eiendeler: 

 • Huseiere bør ta en sjekk for å unngå eventuelle skader på egen bolig og eiendom. 
 • Bor du i et område som erfaringsvis har problemer med oversvømmelse av kjeller, bør du tømme kjelleren for verdifulle gjenstander. Løft opp fra gulvet det du ikke får flyttet. 
 • Skulle du være så uheldig å få vann (avløp) i kjelleren må du kontakte forsikringsselskapet ditt. 
 • Sørg for at stikkrenner, avløp og kummer er åpne slik at vannet har fritt leide.
 • Har du tilbakeslagsventil på avløpet, se til at den virker. 
 • Mange har også fritidsboliger de bør se til.  
 • Hold deg oppdatert: Følg med på varsom.no, yr.no og vår nettside for oppdatert informasjon om situasjonen. Forsikringsselskapene har også publisert råd om tiltak som bør gjennomføres når en slik situasjon oppstår. 

Les mer om sikkerhet og flom på sikkerhverdag.no og varsom.no