Søk om barnehageplass

Du kan søke barnehageplass i Lillestrøm fra januar 2020.

Søk barnehageplass

 

Ønsker du plass i barnehage fyller du ut søknad i søknadsportalen. Du kan søke plass i flere barnehager i samme søknad.

Alle søknader og dokumentasjon som vi har mottatt innen 1. mars er med i hovedopptaket.

Utenom hovedopptaket gjør vi suppleringsopptak til barnehageplasser som blir ledige. Du kan følge saksgangen til søknaden i søknadsportalen. Når vi har et tilbud om plass til barnet får du også beskjed via Digipost og e-post.

Les mer om søknad og opptak til barnehage. 

Du må logge deg på via ID-porten når du skal:

  • svare på tilbud
  • følge saksgangen til søknaden
  • søke om endring av oppholdstid
  • si opp plassen

Hvis du vil endre adresse, e-post eller telefonnummer gjør du dette på norge.no

Takke ja/nei eller endre søknad

Du kan takke ja/nei eller søknad i foreldreportalen

Si opp barnehageplass

Du kan si opp barnehageplassen din i foreldreportalen

Oppsigelsestiden er 1 måned regnet fra den 1. i påfølgende måned. Betaling påløper i oppsigelsestiden. Private barnehager kan ha annen oppsigelsestid, se barnehagens vedtekter.