Lillestrøm kommune har som rutine å rydde i ventelistene på slutten av hvert kalenderår. Dette betyr at søknadsportalen stenges fra 15. desember og søknader på ventelisten blir slettet.

Dersom du ønsker at barnet ditt skal stå på venteliste etter nyttår, må du søke på nytt igjen.

Søknadsportalen åpnes første virkedag i januar.

Minner om fristen for hovedopptaket som er den 1. mars.

Søk om barnehageplass

Ønsker du plass i barnehage fyller du ut søknad i søknadsportalen. 

Du kan søke flere barnehager i samme søknad. Dette gjelder både til hovedopptaket, med søknadsfrist 1. mars, og til opptak gjennom hele barnehageåret. Vi anbefaler deg å benytte chrome nettleser når du søker. 

Søk barnehageplass

Alle søknader og dokumentasjon som vi har mottatt innen 1. mars, og med ønsket startdato senest 30.11. er med i hovedopptaket.

Utenom hovedopptaket gjør vi suppleringsopptak til barnehageplasser som blir ledige. Du kan følge saksgangen til søknaden i søknadsportalen. Når vi har et tilbud om plass til barnet får du også beskjed via Digipost og e-post.

Les mer om søknad og opptak til barnehage. 


Hvis du vil endre adresse, e-post eller telefonnummer gjør du dette på norge.no

Takke ja/nei eller endre søknad

Du kan takke ja/nei eller søknad i foreldreportalen

Si opp barnehageplass

Du kan si opp barnehageplassen din i foreldreportalen

Oppsigelsestiden er 1 måned regnet fra den 1. i påfølgende måned. Betaling påløper i oppsigelsestiden. Private barnehager kan ha annen oppsigelsestid, se barnehagens vedtekter.