Søk om barnehageplass

Ønsker du plass i barnehage fyller du ut søknad i søknadsportalen. 

Du kan søke flere barnehager i samme søknad. Dette gjelder både til hovedopptaket, med søknadsfrist 1. mars, og til opptak gjennom hele barnehageåret. Vi anbefaler deg å benytte chrome nettleser når du søker. 

Søk barnehageplass

Alle søknader og dokumentasjon som vi har mottatt innen 1. mars, og med ønsket startdato senest 30.11. er med i hovedopptaket.

Utenom hovedopptaket gjør vi suppleringsopptak til barnehageplasser som blir ledige. Du kan følge saksgangen til søknaden i søknadsportalen. Når vi har et tilbud om plass til barnet får du også beskjed via Digipost og e-post.

Les mer om søknad og opptak til barnehage. 


Hvis du vil endre adresse, e-post eller telefonnummer gjør du dette på norge.no

Takke ja/nei eller endre søknad

Du kan takke ja/nei eller søknad i foreldreportalen

Si opp barnehageplass

Du kan si opp barnehageplassen din i foreldreportalen

Oppsigelsestiden er 1 måned regnet fra den 1. i påfølgende måned. Betaling påløper i oppsigelsestiden. Private barnehager kan ha annen oppsigelsestid, se barnehagens vedtekter.

Relaterte sider