Slik kan du snakke med barn og unge om krig, terror og andre alvorlige hendelser

Her er det råd til deg.

Alvorlige hendelser som krig eller store ulykker kan påvirke barn og unge. Barn får med seg hva som skjer og hvordan foreldre, berørte og andre voksne er påvirket situasjonen. Her er det råd til deg som gjelder de direkte. Barn får med seg det som skjer og hvordan foreldre, berørte og andre er forelder eller omsorgsperson, om hvordan du som voksen kan møte disse barna og trygge de. voksne er påvirket av situasjonen. Her er råd til deg som er forelder eller omsorgsperson

Ansvar og initiativ

Barn i krise trenger å føle trygghet og vite at de har noen de kan stole på. Ikke vent på at barnet kommer til deg. Finn ut hva barnet vet om situasjonen og hvordan det opplever den.

  • Et utgangspunkt for samtale kan være hvor barnet har fått informasjon fra; avisoppslag, nyhetsinnslag eller om barnet kjenner noen som er fra de utsatte områdene.
  • Hør med barnet om hvordan venner og familie snakker om krigen.
  • Reflekter sammen om det barnet tenker, føler, tror og mener om det det ser og hører.

Annerkjenn følelsene

Samtaler med barn kan dreie seg om det som skjer, og hvilke tanker og følelser barnet har knyttet til situasjonen. Barn trenger gjentakelser – vær tålmodig.

Gi barn tid og rom til å uttrykke følelser gjennom å leke, tegne, skrive eller fortelle historier. Hjelp med å normalisere reaksjonene til barnet. Her er noen tips på hva du kan si:

«Det er ikke rart du er redd, når det er krig!»

«Så klart blir vi lei oss når vi vet at mange er skadet, savnet eller har mistet livet!»

«Det er ekstra vondt når det gjelder noen vi kjenner og når vi ikke vet hva som skjer med de».

«Jeg forstår godt at du tenker på de du kjenner der».

Vær ærlig, snakk sant!

  • Ta det barnet sier på alvor.
  • Vær ærlig og ta hensyn til barnets alder.
  • Gi tilpasset informasjon uten å skremme eller forsterke barnets uro.
  • Fortell nok til at barnet forstår det som har skjedd/skjer. Sjekk om barnet har forstått det du forklarte dem.
  • Spør om det er noe mer de vil vite, men unngå å gi detaljer de ikke trenger.
  • Fortell om Barnekonvensjonen; at den handler om barns rettigheter og sikkerhet.

Mestring og normalitet

Støtt barnets engasjement og legge til rette for mestring i hverdagen. Barn trenger å føle seg som en del av felleskapet. Den vanlige hverdagen er viktig for barn og unge; fotballtrening, skole, gaming, venner og sosiale media. Hold på normalitet, skap pusterom, vær tilgjengelig og snakk med barna. Det er også hensiktsmessig at foreldre følger med på og begrenser det barn og unge får av informasjon gjennom sosiale medier. De minste barna kan skjermes fra sterke nyhetsbilder.

Hold på fremtidstroen. Barn trenger å tro at det kommer til å bli bedre. Det er viktig å berolige og oppmuntre dem uten å gi falske forhåpninger.