Legevakten er et tilbud til kommunene Lillestrøm, Lørenskog, Rælingen og Flateby.

Hva behandles på legevakten?

Legevakten tilbyr øyeblikkelig helsehjelp ved sykdommer, skader og kriser.
Les mer om legevakten og hva som behandles der.

Les mer om ventetid på legevakten

Faktura og praktisk informasjon på legevakten

Parkering

Det er ca 480 p-plasser tilknyttet Romerike Helsebygg. Plassene befinner seg innendørs i et parkeringshus i kjelleren, og utendørs i tilknytning til hovedinngangen.

Parkering registreres via parkeringsløsningen til Aimo Park eller Easy Park. Kamera leser skiltet på ditt kjøretøy, og du kan enkelt betale på automat, app eller nett. Ny løsning har medført avgiftsplikt for HC-brukere og MC-brukere.
Se mer informasjon om parkering på Aimo park sine sider 

Forskningsprosjekt: Telefonvurdering av akutt syke og skadde eldre

Nedre Romerike legevakt deltar for tiden i et forskningsprosjekt ved Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin. Målet med prosjektet er å sikre rett prioritering og behandling av eldre som ringer legevakt. Dersom du er over 70 år og ringer legevakten mens prosjektet pågår, kan du være aktuell for inklusjon.

Hva innebærer prosjektet for deg som pasient?

  • Du får kort informasjon om prosjektet under telefonsamtalen og henvendelsen registreres
  • Du mottar utfyllende informasjon og invitasjon til å delta i prosjektet i posten kort tid etter henvendelsen
  • Dersom du samtykker til å delta vil du etter ca. 30 dager bli oppringt av en forsker for et kort intervju
  • Du vil bli spurt om hva som hendte i tiden etter legevaktkontakten

Les mer om forskningsprosjektet på norceresearch.no