Hva behandles på legevakten?

Legevakten tilbyr øyeblikkelig helsehjelp ved sykdommer, skader og kriser.

Eksempler på tilstander der det kan være fornuftig å ta kontakt med legevakten:

 • Høy feber – særlig hos barn
 • Moderate pustevansker
 • Akutt sykdom eller alvorlig forverring
 • Slapt og medtatt barn eller voksen
 • Alvorlig psykisk sykdom
 • Mistanke om komplikasjoner i svangerskap
 • Kuttskader som må sys
 • Mistanke om brudd

Overgrepsmottaket Oslo legevakt

Lillestrøm kommune har avtale med overgrepsmottaket i Oslo som tilbyr medisinske undersøkelser, samtaler og rådgiving ved vold og seksuelle overgrep.

Ved overgrepsmottaket behandles kvinner og menn fra og med 14 år. Barn vil bli henvist til sykehus.

Les mer eller ta kontakt via overgrepsmottaket sin side

Video fra legevakta på sørumsand

Er du i tvil?

Er du i tvil om du bør besøke legevakten eller ikke, ring oss på telefon 116 117 for veiledning.

Fastlegen kan også gi hjelp raskt

Er det ikke akutt, kan man ringe fastlegen og avtale time. Fastleger skal kunne tilby hastetime dersom det er alvorlig.

​​Hvis du trenger hjelp på dagtid skal du først ringe fastlegen eller fastlegekontoret du hører til. Fastlegen vurderer hvor mye det haster, og kan vanligvis gi deg en time samme dag hvis situasjonen krever det. Du skal alltid henvende deg til fastlegen når det gjelder sykemelding, fornying av resept, varige og kjente plager uten akutt forverring.

Les mer om fastlege

Mens du venter

Hvorfor må jeg vente?

Legevakten er for alle, men ikke for alt. Helsepersonalet vurderer
alvorlighetsgraden ut fra et medisinsk sorteringssystem.

Alle skal få best
mulig profesjonell hjelp for sine problemer, men du vil kunne oppleve ulik
ventetid avhengig av alvorlighetsgraden.

Les mer om ventetid på legevakten.

Barn og de med frikort må betale for forbruksmateriell som ikke er dekket av HELFO.
Les mer om betaling på legevakten

Etter besøket

Jeg er fortsatt syk

Dersom du fortsatt føler deg syk, kontakt din fastlege for videre behandling.

Jeg har blitt verre

Dersom du blir akutt verre, kontakt legevakten på telefon 116 117.

 

Forlenget sykemelding

Legevakten sykmelder kun for en kort periode. Forlengelse og annen oppfølging er det vanligvis fastlegen som bistår med.

Papirer å ta med på legevakten

Vi har ikke tilgang til dine journaler fra andre steder. Derfor er det nyttig om du tar med oversikt over faste medisiner, navn på fastlege/legesenter, legitimasjon og andre relevante papirer som angår din helse.

Resepter

Legevakten skriver bare ut medisiner som gjelder den akutte behandlingen.

 

Praktisk informasjon på legevakten

Informasjon om:

 • Betaling
 • Resepter
 • sykemelding og journalutskrift
 • tilbakemelding og klager

Finnes under praktisk informasjon på legevakten

 

Non-residents

European Citizen

Bring an EU health care card to pay your personal deduction.

Those without a health care card must pay for amount at the emergency room and apply for reimbursement with their insurance company.

Non EU

Non EU citizens must pay full price