Både legevakten i Lillestrøm by og legevakten avdeling Sørumsand er en del av Nedre Romerike legevakt. Begge kan benyttes av innbyggere i legevaktens distrikt. Legevakten avdeling Sørumsand åpner klokken 16.00, 17. april 2023.

På avdeling Sørumsand er det innført oppmøtetid. Alle pasienter får tidspunkt for oppmøte på Nedre Romerike legevakt, avdeling Sørumsand.

Skulle det oppstå akutte hendelser med fare for liv og helse, kan man selvfølgelig møte opp uten timeavtale på legevakta avdeling Sørumsand. 

Hva behandles på legevakten?

Legevakten tilbyr øyeblikkelig helsehjelp ved sykdommer, skader og kriser.
Les mer om legevakten og hva som behandles der.

Les mer om ventetid på legevakten

Praktisk informasjon på legevakten

Forskningsprosjekt: Telefonvurdering av akutt syke og skadde eldre

Nedre Romerike legevakt deltar for tiden i et forskningsprosjekt ved Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin. Målet med prosjektet er å sikre rett prioritering og behandling av eldre som ringer legevakt. Dersom du er over 70 år og ringer legevakten mens prosjektet pågår, kan du være aktuell for inklusjon.

Hva innebærer prosjektet for deg som pasient?

  • Du får kort informasjon om prosjektet under telefonsamtalen og henvendelsen registreres
  • Du mottar utfyllende informasjon og invitasjon til å delta i prosjektet i posten kort tid etter henvendelsen
  • Dersom du samtykker til å delta vil du etter ca. 30 dager bli oppringt av en forsker for et kort intervju
  • Du vil bli spurt om hva som hendte i tiden etter legevaktkontakten

Les mer om forskningsprosjektet på norceresearch.no