Praksisplasser for elever og studenter

Ønsker du praksisplass i Lillestrøm kommune? Vi tar inn praksiselver og studenter til mange av våre tjenester. Se hva slags praksisplass du kan få og hvordan du søker.

Hvordan søker jeg om praksisplass?

Send e-post til postmottak@lillestrom.kommune.no eller ta kontakt med en institusjon/bolig og liknende.

Slik blir du lærling

Arbeidspraksis for elever på vg1 og vg2

Faglærerne informerer elevene om arbeidspraksis og faget «prosjekt til fordypning i bedrift», og har oversikt over praksisplasser i Lillestrøm kommune.

Praksis for studenter ved høyskoler og universitet

Lillestrøm kommune tar inn studenter til følgende yrkesgrupper:

Sykepleierstudenter.
Flere yrker kommer etter hvert.

Praksisplasser for mangfold og inkludering

I Lillestrøm kommune sin arbeidsgiverpolitikk er vi opptatt av at de ansatte bør gjenspeile mangfoldet i befolkningen.

Lillestrøm kommune som arbeidsgiver

Nyttige lenker