Praksisplasser for elever og studenter

Ønsker du praksisplass i Lillestrøm kommune? Vi tar inn praksiselver og studenter til mange av våre tjenester. Se hva slags praksisplass du kan få og hvordan du søker.

ungdomsskoleelev

Hvordan søker jeg om praksisplass?

Send e-post til postmottak@lillestrom.kommune.no eller ta kontakt med en institusjon/bolig og liknende.

Slik blir du lærling

Arbeidspraksis for elever på vg1 og vg2

Faglærerne informerer elevene om arbeidspraksis og faget «prosjekt til fordypning i bedrift», og har oversikt over praksisplasser i Lillestrøm kommune.

Praksis for studenter ved høyskoler og universitet

Lillestrøm kommune tar inn studenter til følgende yrkesgrupper:

Sykepleierstudenter.
Flere yrker kommer etter hvert.

Praksisplasser for mangfold og inkludering

I Lillestrøm kommune sin arbeidsgiverpolitikk er vi opptatt av at de ansatte bør gjenspeile mangfoldet i befolkningen.

Lillestrøm kommune som arbeidsgiver

Nyttige lenker