Om skolen

Riddersand barneskole og innføringsklassen ligger på østsiden av Glomma. Skolebygget ligger fint til i Kirkeveien med mange turmål i nærheten.

Dette er viktig for oss

Vår visjon er: Kunnskapstrøkk og mestringsglede - Riddersand det rette stedet

Riddersand skole satser på et positivt elevsyn i praksis, der vi skal utvikle aktive, kunnskapsrike, handlende og selvstendige elever. Riddersand er en leseskole. Gjennom vårt arbeid med lese- og skriveopplæringsplan satser vi på lesing som grunnleggende ferdighet. Vurdering for læring - standard for god undervisning, vurdering og klasseledelse er med i hverdagen.

Ressurser

Nyttige nettsider

Vigilo

Kommunikasjon mellom skole/SFO-hjem-skole/SFO. Her kan du registrere fravær, beskjeder til skole/SFO.

Gå til Vigilo

Les mer samarbeid mellom skole og hjem i Vigilo her.

Office 365

Her får elevene tilgang til alt de har lagret i Office og Teams.

Gå til Office 365

Salaby

Salaby er et digitalt læringsunivers for barnehage og barnetrinnet. Her finner du en mengde ressurser i alle fag på alle trinn i grunnskolen.

Gå til Salaby

Multi nettoppgaver

Oppgavestrømmen elevene får i Multi Smart Øving er adaptiv og dynamisk.

Gå til Multi nettoppgaver

Skolestudio 5-7

Læringsunivers som omfavner ulike fag og temaer for ulike skoletrinn.

Gå til Skolestudio 5-7

Kikora 5-7

Utforskende tilnærming og interaktivt læremiddel i matematikk.

Gå til Kikora 5-7

Aski Raski

Aski Raski optimaliserer samspillet mellom leseteknikk og teknologi. Gjør det lettere for både barn og voksne å lære å lese.

Gå til Aski Raski

Nasjonale prøver

Obligatoriske prøver som gir informasjon om ferdigheter i lesing, regning og engelsk. Ferdighetene er viktige for læring i alle fag.

Gå til Nasjonale prøver

Multi smartøving

Multi Smart Øving gir læreren mulighet til å følge elevens og klassens læringsprosess fra dag til dag.

Gå til Multi smartøving

Explore

Explore 1-7 er et læreverk for engelskfaget, tilpasset fagfornyelsen.

Gå til Explore

Salto

Salto 1-7 er et læreverk for norskfaget, tilpasset fagfornyelsen.

Gå til gyldendal.no/salto

Ordensreglement

Nøkkelinformasjon

 • Type skole: Barneskole
 • Ca antall elever : 390
 • Antall ansatte: 60
 • Antall paralleller: 3-4
 • Antall klasser: 22

Skolebibliotek

Finn bøker i biblioteket.

Fasiliteter

Uterommet
 • Akebakke
 • Ballbinge
 • Hinderløype
 • Nye lekeapparater
 • Nær naturreservat
 • Nær skog
 • Nær vann
 • Utsikt
 • Trivselsledere
Spesialrom
 • Auditorium
 • Baserom
 • Flerbrukshall
 • Gymsal
 • Kantine
 • Kjøkken
 • Mediatek
 • Musikkrom
 • Samlingssal
 • Studierom