Om Riddersand SFO

På Riddersand SFO setter vi stor fokus på frileken, både ute og inne. Det er viktig for oss å tenke at SFO er barnas fritid, så vi legger vekt på at de skal kunne velge aktiviteter. 

Akkurat nå har vi tilbud om aktiviteter som yogalek, matgrupper, formingsaktiviteter, gymsal, og periodevis også svømmegrupper. Disse aktivitetene kommer i tillegg til aktiviteter inne og ute.

Vi samarbeider med kulturskolen som har dans i SFO-tiden.

To dager i uken har vi varmmat, to dager med brød/knekkebrød, og en dag med korn. Frukt serveres alle dager vi ikke har varmmat.

Nøkkelinformasjon

  • SFO er for elever på 1.-4. trinn.
  • Ca antall elever: 150

Organisering

Barna er fordelt på tre baser.