Nøkkelinformasjon

SFO er for elever på 1.-4. trinn.
Ca. antall elever: 172

Organisering

Antall baser