Ekstremværet «Hans»

Det er kommet store nedbørsmengder og er flomfare i vårt område i forbindelse med ekstremværet Hans. Her gir vi deg oppdatering på situasjonen.

Vann som flommer opp av et kumlokk.
Store nedbørsmengder gir utfordringer flere steder i Lillestrøm kommune.

Statusoppdateringer

Løpende statusoppdateringer

Mandag 14. august klokka 10:53:

Skredhendelser kan forekomme. Langs vassdrag i flomområdene kan stor vannføring føre til utgraving av masser ved foten av skråninger. Rask senkning av vannstanden etter flom kan også forårsake lokale utglidninger.

 • Kontakt kommunens sentralbord på 66 93 80 00 (08.00 – 15.30)
 • Ved akutte hendelser utenfor åpningstid – ring politiet.

Fredag 11. august klokka 08:25:

Fredag 11. august klokka 08:18:

Gangbrua på Leirsund er åpen for de som går til fots.

Torsdag 10. august klokka 23:10:

Gangbrua på Leirsund er åpnes for gående klokka 23.15.

Torsdag 10. august klokka 16:10:

Beboere ved Gjerdrumsveien kan flytte hjem.

Politiet har opphevet evakueringen av beboere ved Gjerdrumsveien. Det skjer i samråd med Lillestrøm kommune og Norges vassdrag- og energidirektorat, som vurderer området som trygt. Lillestrøm kommune har invitert beboere til informasjonsmøte på Olavsgaard kl. 16.00. Her vil det bli gitt ytterligere informasjon og beboere får anledning til å stille spørsmål.

Torsdag 10. august klokka 10:30:

Torsdag 10. august klokka 08:30:

Veier i kommunen som igjen er åpnet er Varsjøveien, Haugerbakken og Vigernesveien

Torsdag 10. august klokka 07:10

Viken fylkeskommune melder nå at Branderudveien er gjenåpnet for trafikk ved Jekslabekken på Leirsund. Inntil videre er det én kjørebane som er åpen. Vi henstiller alle som skal kjøre i området om å vise aktsomhet og ta hensyn til trafikkbildet. Inntil videre er det nødvendig å kjøre Gauteidveien mot Frogner, da Leirsund bru er stengt. Det er fortsatt høy vannstand i Leira, og Leirsund bru vil være stengt til vannstanden har gått tilstrekkelig ned.

Onsdag 9. august klokka 21:

I ettermiddag ble kommunen kontaktet av en beboer i Gjerdrumsveien på Skedsmokorset, som var bekymret over en utglidning. Etter kommunens foreløpige undersøkelser har
• politiet besluttet evakuering av seks husstander
• kommunen stengt den lokale veien inn til eiendommene
• kommunen kontaktet NVE for ytterligere ekspertise og undersøkelser

Det er foreløpig for tidlig å si noe mer.

Onsdag 9. august klokka 19:15:

Viken fylkeskommune starter arbeidet med Branderudveien i kveld.

Onsdag 9. august klokka 18:20:

Matvarer som er bestilt er nå levert på Asak skole, og kan hentes der. Om du bor på Asak kan du bestille mat til i morgen, frist for dette er innen midnatt. Fremgangsmåte for hvordan du gjør det ligger på informasjonssiden for innbyggere på Asak.

Onsdag 9. august klokka 16:15:

Politiet har opphevet evakuering for Børkeveien 29 på Frogner. Noen adresser langs Børkeveien og Hexebergveien er fremdeles evakuert. Det gjøres en ny vurdering for disse i morgen.

Onsdag 9. august klokka 15.59:

Opprusting av beredskapsveien fra Jølsen til Korpåsen blir ferdigstilt i løpet av morgendagen. Det er Viken fylkeskommune som gjennomfører opprustningen.

Onsdag 9. august klokka 14.00:

Politiet har i samråd med Lillestrøm kommune opphevet evakueringen av Sundveien, Sundstuveien, Lysverkbakken og Rolf Olsens vei med øyeblikkelig virkning.

Evakueringa på Frogner er ikke opphevet enda.

For øvrige adresser i Lillestrøm kommune gjøres det fortløpende vurderinger av når evakueringen kan oppheves.

Når kommunen anbefaler å oppheve evakueringen, bygger det på en helhetsvurdering av situasjonen. Vannstanden ved Leirsund er synkende, vannføringen oppstrøms er avtakende, og de nærmeste dagene er det ikke meldt nedbørsmengder som kan gi en ny flomtopp som overstiger nåværende nivå. Selv om vannstanden ennå er høy, og det fremdeles kan være noe overvann i området, er opphold på disse eiendommene ikke lenger forbundet med fare for liv og helse. Grunnlaget for å opprettholde evakueringen er dermed ikke til stede.

Onsdag 9. august klokka 13.03:

Det blir informasjonsmøte på Asak skole i dag den 9. august klokken 16 for de som er isolert på Asak. Representanter fra fylkeskommunen, politiet og Lillestrøm kommune deltar. Rektor og styrer ved Asak skole vil også være tilstede på møtet i dag.

Onsdag 9. august klokka 11.25:

Bommen ved Jølsen Gård er stengt mellom klokka 21 og klokka 06. Det er ikke anledning til å parkere på Jølsen Gård.

Tirsdag 8. august klokka 19.50:

Opprusting av beredskapsveien fra Jølsen til Korpåsen starter i kveld før kl. 22 og planlegges ferdigstilt i morgen ettermiddag. Det er Viken fylkeskommune som gjennomfører opprustningen.

Tirsdag 8. august klokka 18.50:

Ny informasjon rettet mot innbyggere på Asak er lagt til i saken "Informasjonsside for innbyggere på Asak".

Tirsdag 8. august klokka 17.20:

Branderudveien i Asak åpnes ikke i dag. Vannet har undergravd veien og asfalten, og den kan ikke benyttes i det avstengte området. Utbedring har høy prioritet hos fylkeskommunen, og vil bli gjennomført så snart vannstanden har sunket. Reparasjon anslås til å ta et døgn.

Lillestrøm er i dalog med fylkeskommunen om å utbedre en skogsvei fra Jølsen til Korpåsen, som kan benyttes av nødetater. Det gjøres en befaring klokken 18 i dag, og arbeidene kan igangsettes i kveld slik at det er farbar vei for nødetatene i morgen.

Ved Leirsund er arbeidet med midlertidig flomsikring av Sundstuveien godt i gang og ferdigstilles i løpet av kvelden. Når det gjelder Sundveien er det fortsatt en del å gå på med eksisterende flomsikring og situasjonen følges løpende.

Tirsdag 8. august klokka 16:30

Som følge av ekstremværet avholdes det ekstraordinært formannskapsmøte i kveld, klokken 21. Du kan følge møtet på Kommune-TV.

Tirsdag 8. august klokka 15.15:

Tirsdag 8. august klokka 13.15:

Beskjed til innbyggere som mottar tjenester hjemme: Dersom du bor ander steder under ekstremværet, eller er evakuert: Husk å melde fra til den tjenesten du bruker (fysioterapi, hjemmetjenester etc.), slik at vi vet at du ikke er hjemme.

Tirsdag 8. august klokka 11.40:

De som er berørt av evakuering eller er isolert blir invitert til informasjonsmøte på henholdsvis Olavsgaard hotell og Asak skole. Her vil ordfører og ulike fagfolk fra kommunen komme med en status for situasjonen og det vil bli anledning til å stille spørsmål.

Kommunen har leid inn et vaktselskap til å patruljere områder på Leirsund, hvor det er mange evakuerte boliger.

Status tirsdag 8. august klokka 10.30:

Tirsdag 8. august heves pumpene og Kuskerudnebben stenges inntil videre som følge av høy, og fortsatt stigende, vannstand i Glomma.

Status tirsdag 8. august klokka 00.30:

Røde kors skal merke opp sti mellom Korpsåsen skytebane og Jølsenveien.

Status tirsdag 8. august klokken 00:

Leira stiger. Gjennom natten vil vannet overstige nivåer som tilsier at beboere i Sundsveien og Sundstuveien bør evakueres. Politiet har nå besluttet evakuering.

Status mandag 7. august klokken 23.00:

Det er opprettet et nødnummer for innbyggere som har behov for evakuering, eller som har akutte problemer som må løses.
Nødnummeret er 66 93 89 99.

Kommunen har vært i kontakt med folk som er avskåret fra å komme seg hjem. Vi ber om at folk som ikke kommer seg hjem, eller ikke kan oppholde seg hjemme, kontakter venner/familie og ber om opphold der. Kommunen har et begrenset antall plasser for evakuering. Vi ber derfor om at folk i første omgang benytter sine private muligheter, slik at de mest sårbare kan tilbys evakueringsplass.

Kriseledelsen har vært i kontakt med skoler, barnehager og andre institusjoner i området som er avskåret fra resten av kommunen. Barnehager og SFO’er i området stenges i morgen, tirsdag, og de det gjelder får beskjed. Øvrige institusjoner har nok bemanning og melder at det ikke er grunn til bekymring.

Status mandag 7. august klokken 21.00:

Grunnet høy vannføring i Leira har Statens Vegvesen stengt kjøre- og gangbrua ved Leirsund på FV1535. Bruene er stengt inntil videre. 

Beboere på Asak nord for Branderudeien ved Jeksla er avskåret fra resten av kommunen. Statens vegvesen har stengt veien da veigrunnen er vasket ut. Vi vil komme tilbake med mer informasjon så snart vi vet mer om hvordan dette utvikler seg. 

 

Viktige telefonnumre

 • Hvis det er fare for liv og helse kan polititet kontaktes på telefonnummer 112, helse på 113 og brann på 110.
 • Døgnåpne vakttjenester finner du her
 • Renner kjelleren din full av vann, er det forsikringsselskapet ditt du skal kontakte.
 • Du kan kontakte kommunens sentralbord på 66 93 80 00 (08.00 – 15.30)

Hva skjer?

Skredfare

Skredhendelser kan forekomme. Langs vassdrag i flomområdene kan stor vannføring føre til utgraving av masser ved foten av skråninger. Rask senkning av vannstanden etter flom kan også forårsake lokale utglidninger. 

Les mer på informasjonssiden om skred.

Du kan følge med på varsom.no for oppdaterte farevarsler.

Naturskadefondet

Er du rammet av en naturulykke? Statens naturskadeordning gir deg erstatning for skader på objekter det ikke er mulig å forsikre gjennom en alminnelig privat forsikring.

Les mer om naturskadeordningen her (www.landbruksdirektoratet.no).

Egen informasjonsside om flommen i Glomma

Vi har opprettet en egen informasjonsside om flommen i Glomma.

Les her for å se hva som skjer.

Statsminister Jonas Gahr Støre og samferdselminister Jon-Ivar Nygård besøkte Leirsund og Olavsgaard for å se hvordan uværet

Statsminister Jonas Gahr Støre og samferdselminister Jon-Ivar Nygård besøkte Leirsund og Olavsgaard for å se hvordan uværet "Hans" har rammet oss.

Statsministeren uttrykte at han var imponert over kommunens og frivillighetens innsats.

– Det er viktig at vi stiller opp for hverandre, for folk blir slitne nå etter hvert, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Stengte veier

Du kan sjekke status for stengte veier på Leirsund og Asak, samt oversvømmelser i veibanen, på vegvesenet sine nettsider (vegvesen.no).

Veier i området kan bli stengt på kort varsel. Sjekk veimeldinger på 175.no.

 

 

Informasjonsmøter for berørte

– Nå er vi inne i dag to av ekstremværet «Hans» og dette er noe som påvirker oss alle, og mange står i en vanskelig situasjon. Vår prioritet nå er å ta vare på de evakuerte og andre berørte så godt vi kan, sier ordfører Jørgen Vik.

– Det er viktig for oss å snakke direkte med de som er hardest berørt. Derfor holder vi flere informasjonsmøter på Asak og Olavsgaard utover dagen og kvelden. De dette gjelder vil bli kontaktet direkte.

– Vi vet ikke hvor lenge dette varer, men så lenge det pågår gjør vi det vi kan for å ivareta innbyggernes sikkerhet, liv og helse.

Ordfører Jørgen Vik snakker med pressen i forbindelse med ekstremværet

Sti mellom Korpsåsen skytebane og Jølsenveien

Det er en vei som er åpen inn til Asak. Røde kors har merket opp en sti mellom Korpsåsen skytebane og Jølsenveien. Se kartet nedenfor eller trykk på denne lenken for å se hvor du kan gå (google.maps.com)

Stien er cirka 600 meter lang. Det er svært godt merket med bånd fra Brannvesenet. Sykkel anbefales ikke da stien stedvis er ujevn. Stien er ikke kjørbar. Det er en bom ved Jølsen gård som er stengt mellom klokka 21 og klokka 06.

Lillestrøm kommune overvåker situasjonen 

Lillestrøm kommune overvåker situasjonen løpende og har satt kriseledelse som et føre-var-tiltak.  

 • Den meldte nedbøren vil i utgangspunktet bety lite for de store vassdragene, slik som Glomma. 
 • Mindre vassdrag er mer utsatt. Her kan det hurtig oppstå lokale flommer. Disse overvåker kommunen og iverksetter tiltak ved behov. 
 • Det anbefales å ikke nærme seg disse vassdragene, fordi vannet kan undergrave terrenget - uten at det er synlig fra overflaten.
 • Lokale utglidninger kan også oppstå på grunn av store vannmengder.  

Kvikkleire og skedfare

Dersom du observerer større endringer i terrenget, må disse meldes til Lillestrøm kommune snarest. Dette gjelder da særlig observasjoner som oppsprekking og utglidninger. Lillestrøm kommune følger opp alle henvendelser.

Les mer på siden om Kvikkleire og skredfare.

Flomvarsel

Les om vannstand i elver og vassdrag i Lillestrøm kommune samt faregrad for flom på siden for flomvarsling.

Hva bør du som innbygger gjøre 

 Det er flere ting du kan gjøre for å sikre dine eiendeler: 

 • Huseiere bør ta en sjekk for å unngå eventuelle skader på egen bolig og eiendom. 
 • Bor du i et område som erfaringsvis har problemer med oversvømmelse av kjeller, bør du tømme kjelleren for verdifulle gjenstander. Løft opp fra gulvet det du ikke får flyttet. 
 • Skulle du være så uheldig å få vann (avløp) i kjelleren må du kontakte forsikringsselskapet ditt. 
 • Sørg for at stikkrenner, avløp og kummer er åpne slik at vannet har fritt leide.
 • Har du tilbakeslagsventil på avløpet, se til at den virker. 
 • Mange har også fritidsboliger de bør se til.  
 • Hold deg oppdatert: Følg med på varsom.no, yr.no og vår nettside for oppdatert informasjon om situasjonen. Forsikringsselskapene har også publisert råd om tiltak som bør gjennomføres når en slik situasjon oppstår. 

Sandsekker

Kommunen har ikke sandsekker til utdeling. Sivilforsvaret har sekker, men disse skal kun benyttes ved større tiltak.

Sandsekker kan du lage selv (gjordetselv.no).

Melding fra brannvesenet

"Vi ber publikum om forståelse for at det vil bli streng prioritering av hvilke
bistandsoppgaver brannvesenet kan gjøre. Som alltid er vår første prioritering akutte hendelser som truer liv og helse, deretter verdier. Vi ber publikum som ikke er i umiddelbar nød om å kontakte sine forsikringsselskap for bistand. Vi kan dessverre ikke hjelpe alle som får vann i kjellere m.m."

Se pressemeldingen på nrbr.no