Om barnehagen

Asak barnehage ligger i naturskjønne omgivelser og har plass til 81 barn.

Barnehagen ligger i samme bygg som Asak skole og SFO. Barnehagen har noen tema-rom, og i tillegg har vi tilgang til noen av rommene på skolen, som gymsal, bibliotek, samlingssal, svømmehall. I og med vi er samlokalisert med skole og sfo har vi et tett samarbeid i forbindelse med overgang barnehage - skole.

Uteliv er viktig og barnehagen og skolen har en velutstyrt lavvo, med beliggenhet i skogkanten, som brukes aktivt i det pedagogiske arbeidet.

Dette er viktig for oss

«Jeg trives - Jeg mestrer - Jeg lærer» er visjonen Asak barnehage.

Barna i Asak barnehage møter ansatte som er en trygg base og trygg havn (Trygghetssirkelen). Vi har de neste årene fokus på Relasjonskvalitet og Inspirerende og inkluderende leke- og læringsmiljø. Vi har de siste årene jobbet med det psykososiale barnehagemiljøet og har utarbeidet en egen plan for å forebygge og håndtere begynnende mobbeatferd i barnehagen. Vi har i tillegg gjennom flere år hatt fokus på å oppdage og forebygge vold og seksuelle overgrep mot barn. I dette arbeidet bruker vi verktøyet «Snakke med barn», og har et samarbeid med RVTS Øst.

Flere av de Pedagogiske lederne i barnehagen vår har COS-sertifisering, og vi bruker dette verktøyet aktivt, blant annet i forbindelse med tilvenning. Vi starter tilvenning i vår barnehage med Lekestue fra april/mai, der barna under 3 år kommer på besøk sammen med sine foreldre hver uke i en periode.

I lederteamet vårt jobber vi systematisk med implementeringsarbeid gjennom barnehageåret, parallelt med endrings- og utviklingsarbeid i barnehagen.

Nøkkelinformasjon

 • Antall grupper: 6
 • Totalt antall plasser: 81
 • Antall plasser under 3 år: 27
 • Antall plasser over 3 år: 54
 • Antall ansatte: 21
 • Barnehagefakta

Organisering

Asak barnehage er organisert i to baser, der alle gruppene har eget grupperom.

På Barnefoten er det barn i alderen 0-3 år. Det er 9 barn på hver av gruppene oransje, gul og grønn.

På Røverhula er det barn i alderen 3–6 år, fordelt på gruppene rød, blå og lilla med, 18 barn i hver.

Vi er 21 ansatte i barnehagen: 8 pedagogiske ledere, en styrer med barnehagelærerutdanning og de øvrige ansatte er barne- og ungdomsarbeidere.

Fasiliteter og tilbud

Uterommet
 • Inngjerdet skogsområde
 • Ballbinge
Spesialrom
 • Bibliotek/språkrom
 • Formingsrom
 • Sanserom
 • Konstruksjonsrom
 • Motorikkrom
 • Sovesal
 • Kollektivtilbud i nærheten