Om barnehagen

Åsenhagen barnehage ligger midt inne i et boligområde med rekkehus, blokker og eneboliger rundt oss. Nærmiljøet vårt tilbyr varierte turmuligheter som vi benytter oss av året rundt. I vårt nærområde har vi fotballstadion, ishall, skole, bibliotek, Huseby og flere lekeplasser og skogsområder som vi benytter oss av. Vi benytter oss noen ganger av det gode kollektivtransporttilbudet som er i barnehagens område, og planlegger noen ganger for større utflukter som for eksempel til Sørum Fritidsgård, Lillestrøm, og grøntarealene rundt Nebbursvollen.

Dette er viktig for oss

Vi er opptatt av at barnehagen skal være ett sted som er trygt og godt for alle barna, og at de skal bli møtt med varme, kloke og trygge voksne. Leken er viktig i vår barnehage, derfor ønsker vi å legge til rette for at barna skal få utfolde seg i ett kreativt lekemiljø både ute og inne. Gjennom ulike temaer, aktiviteter og opplevelser får barna oppleve og erfare å være betydningsfull for fellesskapet og være i positivt samspill med barn og voksne i barnehagen.

I vår barnehage er det viktig med et godt samarbeid med foreldrene, og det gjør vi gjennom den daglige kommunikasjonen, formelle og uformelle samtaler og gjennom ulike møter og sammenkomster i barnehagen.

Nøkkelinformasjon

  • Antall avdelinger: 3
  • Totalt antall plasser: 48
  • Antall plasser under 3 år: 12
  • Antall plasser over 3 år: 36
  • Barnehagefakta

Organisering

Vi er 12 ansatte. På småbarna er det 4 ansatte og på de store avdelingene er det 3 ansatte per avdeling.

Vi har 5 årsverk pedagogiske ledere, 4 fagarbeidere og en assistent. I tillegg har vi en fagarbeider i 70% stiling og en styrer.

Fasiliteter og tilbud

Uterommet
  • Skøytebane
  • Kjøkkenhage
  • Ballbinge
  • Adgang til friområde
Spesialrom og andre fasiliteter
  • Kollektivtilbud i nærheten