Om barnehagen

Åsenhagen barnehage ligger midt inne i Åsenhagen boligområde og har varierte og fine turområder i nærmiljøet.

Dette er viktig for oss

Fokusområde vi jobber med nå er "livsmestring og helse" og innenfor dette område jobber vi med vennskap og fellesskap. Vi er opptatt av at alle barn skal kunne erfare å være betydningsfull for fellesskapet og være i positivt samspill med barn og voksne i barnehagen. For at dette skal skje jobber vi mye i små grupper og organisere avdelingene på en slik måte, at barna får gode og varierte møteplasser inne på avdelingene.

For å møte barn på en god og trygg måte jobber vi voksne etter COS (Trygghetssirkelen) og den autoritative voksne rollen.

Nøkkelinformasjon

Organisering

23 ansatte. Grunnbemanning med 3 ansatte på hver avdeling (1-2 fagarbeidere og 1-2 barnehagelærere)

Fasiliteter og tilbud

Uterommet
  • Skøytebane
  • Kjøkkenhage
  • Ballbinge
  • Adgang til friområde
Spesialrom
  • Kollektivtilbud i nærheten