Om barnehagen

Bråtejordet barnehage åpnet i helt nye lokaler 1. august 2016. Barnehagen ligger fint til på Bråtejordet på Strømmen, med flott utsikt og nærhet til skogen. Vi har store, moderne lokaler med blant annet vannlekerom, 2 forskerrom, 2 mediatek og et fellesrom med kjøkken, klatrevegg, scene og innvendig sklie. Det er opparbeidet et variert og flott uteområde.

Dette er viktig for oss

Språk - trygg i barnehagen - lek.

En god barndom har sammenheng med barnets mulighet til å være en aktiv deltager i eget liv. Det betyr mulighet til å oppleve seg selv som en som betyr noe for fellesskapet. Et språk til forstå, ytre egne behov og innrette seg etter andre er en av grunnpilarene i en god oppvekst og vår pedagogikk. Leken er barnets viktigste arena for læring og utprøving. I leken blir barnet kjent med egne og andres ferdigheter, følelser, ønsker og behov. Vi legger vekt på å skape et godt barnehagemiljø med lekemuligheter for alle barn og etablere en god dialog og trygge relasjoner mellom barn, foresatte og ansatte.

Nøkkelinformasjon

Organisering

34 ansatte. Personalgruppen vår består av pedagoger, fagarbeidere og assistenter. Vi har styrer og assisterende styrer i hver sin 100% stilling, og vi har to språkpedagoger og 170% fagarbeider til barn med spesielle behov, i tillegg til grunnbemanning.

Fasiliteter og tilbud

Uterommet
 • Lysløype
 • Akebakke
 • Kjøkkenhage
 • Fotballbane
 • Adgang til friområde
 • Nær skog 
 • Utsikt
Spesialrom
 • Fellesrom
 • Vannlekerom
 • Gymsal
 • Temarom
 • Språkrom
 • Kollektivtilbud i nærheten