Om barnehagen

Bråtejordet barnehage åpnet i nye lokaler 1. august 2016. Barnehagen ligger fint til på Bråtejordet på Strømmen, med flott utsikt. Vårt uteområde er stort og variert og inviterer til aktiviteter og lek. Vi ligger nært Bråteskogen, så turer går ofte dit.


Avdelingenes navn er inspirert av norske skogsdyr. Avdelingene for barn mellom 0-3 år heter: Pinnsvinet, Haren, Ekornet og Rådyret. Avdelingene for barn mellom 3 og 6 år heter: Ugla, Beveren, Hakkespetten og Reven. Vi har et stort fellesrom med klatrevegg og en stor sklie, samt amfi. Barnehagen har også et vannlekerom, som blir brukt for å utvikle trygghet i og rundt vann for barna.

Førskolebarna får mulighet til å være med på vanntilvenning på Skjetten skole siste halvåret i barnehagen..

Dette er viktig for oss

I Bråtejordet barnehage er barnets beste i fokus. Med dette mener vi at barnet skal bli sett, hørt og forstått. De skal anerkjennes for den de er. Vi vektlegger at barn som begynner hos oss vil oppleve trygge, varme voksne som har kompetanse om barns behov for trygghet og utvikling uavhengig av alder.

Språk: I Bråtejordet barnehage jobber vi systematisk med språk og vi har derfor stort fokus på barnas språkhandlinger i hverdagen. For å hjelpe oss i dette arbeidet bruker vi ulike virkemidler og verktøy. ASK, Norsk med tegnstøtte, Babblarna, språkgrupper og det å hjelpe barna med å sette ord på egne følelser. Vi har språkpedagog og har fokus på tidlig språklig intervensjon i barnehagen. Språkpedagogen samarbeider tett med barn, ansatte, foreldre, bibliotek og pedagogisk-psykologisk avdeling (PPA) og har et faglig nettverk for språkpedagogene i kommunen.

Trygghetssirkelen: Barnehagen satser på barns trygghet, trivsel og gode tilvenninger. For å få til dette bruker vi trygghetssirkelen som et grunnlag for og i arbeidet med dette.

Vi skal være en barnehage der alle skal føle seg velkommen!

Nøkkelinformasjon

 • Eieform/type: Kommunal
 • Antall avdelinger: 8 avdelinger
 • 4 avdelinger: 0-3 år  
 • 4 avdelinger: 3-6 år
 • Totalt antall plasser: 129
 • Antall plasser under 3 år: 45
 • Antall plasser over 3 år: 84
 • Barnehagefakta

Organisering

34 ansatte. Personalgruppen består av pedagoger, fagarbeidere og assistenter. Vi har styrer og assisterende styrer og språkpedagog som bidrar aktivt som veileder på avdelingene og som har språkgrupper med barn som har behov for ekstra språklig støtte.

Fasiliteter og tilbud

Uterommet
 • Akebakke
 • Fotballbane
 • Adgang til friområde
 • Nær skog 
 • Utsikt
Spesialrom
 • Fellesrom
 • Vannlekerom