Om barnehagen

Bråtejordet barnehage åpnet i helt nye lokaler 1. august 2016. Barnehagen ligger fint til på Bråtejordet på Strømmen, med flott utsikt og nærhet til skogen. Vi har store, moderne lokaler med blant annet vannlekerom, 2 forskerrom, 2 mediatek og et fellesrom med kjøkken, klatrevegg, scene og innvendig sklie. Det er opparbeidet et variert og flott uteområde.

Dette er viktig for oss

Språk - trygg i barnehagen - lek.

En god barndom har sammenheng med barnets mulighet til å være en aktiv deltager i eget liv. Det betyr mulighet til å oppleve seg selv som en som betyr noe for fellesskapet. Et språk til forstå, ytre egne behov og innrette seg etter andre er en av grunnpilarene i en god oppvekst og vår pedagogikk. Leken er barnets viktigste arena for læring og utprøving. I leken blir barnet kjent med egne og andres ferdigheter, følelser, ønsker og behov. Vi legger vekt på å skape et godt barnehagemiljø med lekemuligheter for alle barn og etablere en god dialog og trygge relasjoner mellom barn, foresatte og ansatte.

Nøkkelinformasjon

 • Eieform/type: Kommunal
 • Antall avdelinger: 8 avdelinger
 • 4 avdelinger: 0-3 år  
 • 4 avdelinger: 3-6 år
 • Totalt antall plasser: 129
 • Antall plasser under 3 år: 45
 • Antall plasser over 3 år: 84
 • Barnehagefakta

Organisering

34 ansatte. Personalgruppen vår består av pedagoger, fagarbeidere og assistenter. Vi har styrer og assisterende styrer i hver sin 100% stilling, og vi har to språkpedagoger og 170% fagarbeider til barn med spesielle behov, i tillegg til grunnbemanning.

Fasiliteter og tilbud

Uterommet
 • Lysløype
 • Akebakke
 • Kjøkkenhage
 • Fotballbane
 • Adgang til friområde
 • Nær skog 
 • Utsikt
Spesialrom
 • Fellesrom
 • Vannlekerom
 • Gymsal
 • Temarom
 • Språkrom
 • Kollektivtilbud i nærheten