Om barnehagen

Barnehagen ligger sentralt på Skjetten, mellom Skjettenbyen og Gamle Skjetten.

Vi gjør oppmerksom på at Breidablikk barnehage flyttes til Strømmen stadion fra 01.08.2022, ny adresse blir Strømsveien 16b, 1467 Strømmen. For eventuelle spørsmål, kontakt styrer i Breidablikk barnehage.

Dette er viktig for oss

Våre satsningsområder er livsmestring og helse, realfag og bærekraftig utvikling, og språkstimulering. Vi har delt livsmestring og helse i tre deler:

1) Sosiale ferdigheter
2) Forebygge mobbing og krenkelser
3) Folkehelse.

Avdelingene jobber med satsningsområdene i alle hverdagsaktiviteter, og gjennom felles temaarbeid. Barnehagens personal arbeider ut et felles tema hvert år. Selv om mye er likt, vil det også være avdelings-vise ulikheter i tilnærmingen til temaet, basert på innspill fra avdelingens barn, foreldre og personal. Vår visjon er at barndommen er nå, ikke siden. Dvs. at vi ønsker å ivareta barndommens egenverdi, og det som hører til den av lek, undring, fantasi, vennskap, tilstedeværelse , humor og handling.

Nøkkelinformasjon

 • Antall avdelinger: 5
 • Totalt antall plasser: 72
 • Antall plasser under 3 år: 18
 • Antall plasser over 3 år: 54
 • Barnehagefakta

Organisering

Barnehagen har to småbarnsavdelinger med 9 barn pr. avdeling, og tre storbarnsavdelinger med 18 barn pr. avdeling. Det er tre ansatte i grunnbemanning på hver av avdelingene. Vi har en språkpedagog i 100 % stilling og en støttepedagog i 80 % stilling. Tilsammen har vi 20 ansatte.

Fasiliteter og tilbud

Uterommet
 • Akebakke
 • Skøytebane
 • Kjøkkenhage
 • Fotballbane
 • Adgang til friområde
 • Nær skog
Spesialrom
 • Fellesrom
 • Språkrom
 • Svømmehall
 • Kollektivtilbud i nærheten