Om barnehagen


Vi gjør oppmerksom på at Breidablikk barnehage flyttes til Strømmen stadion fra 01.08.2022, ny adresse blir Strømsveien 16b, 1467 Strømmen. For eventuelle spørsmål, kontakt styrer i Breidablikk barnehage.

Dette er viktig for oss

Våre satsningsområder er livsmestring og helse, realfag og bærekraftig utvikling, og språkstimulering. Vi har delt livsmestring og helse i tre deler:

1) Sosiale ferdigheter
2) Forebygge mobbing og krenkelser
3) Folkehelse.

Avdelingene jobber med satsningsområdene i alle hverdagsaktiviteter, og gjennom felles temaarbeid. Barnehagens personal arbeider ut et felles tema hvert år. Selv om mye er likt, vil det også være avdelingsvise ulikheter i tilnærmingen til temaet, basert på innspill fra avdelingens barn, foreldre og personal. Barnehagens satsningsområder inkluderes i temaarbeidet. For tiden er leke- og læringsmiljø vårt felles tema. Arbeidet er forankret i kommunal kvalitetsplan for omsorgs-, leke- og læringsmiljøet. Dette er også et naturlig fokusområde i forbindelse med etablering i nye lokaler.

Nøkkelinformasjon

  • Antall avdelinger: 5
  • Totalt antall plasser: 72
  • Antall plasser under 3 år: 36
  • Antall plasser over 3 år: 36
  • Barnehagefakta

Organisering

Barnehagen har tre småbarnsavdelinger med 12 barn pr. avdeling, og fire ansatte i grunnbemanning. Vi har to storbarnsavdelinger med 18 barn pr. avdeling, og tre ansatte i grunnbemanning. Vi har en språkpedagog i 100 % stilling og en støttepedagog i 80 % stilling. Til sammen har vi 22 ansatte, inkludert sekretær og styrer.

Fasiliteter og tilbud

Uterommet
  • Naturtomt med trær, busker, bakke og lekeapparater
  • Nær turområder
Spesialrom


  • Svømmehall til disposisjon i samarbeid med Triton
  • Kollektivtilbud i nærheten