Om barnehagen

Fjellboveien barnehage ligger idyllisk til rett ved marka på Vardefjellet.

Dette er viktig for oss

Vi har fokus på gode leke- og læringsmiljøer og barns sosiale kompetanse, og inspireres av Reggio Emilia. Synet på barn er sentralt i Reggio Emilias pedagogiske filosofi, og fokuset er på hva barnet kan fremfor hva det ikke kan.

Den gode utviklingen skjer når barna får mulighet til å uttrykke det de sitter inne med i gode relasjon, samspill og dialog med andre barn og voksne. Barn har mange ulike måter å uttrykke seg på, noe vi skal støtte oppunder i vår praksis ved å blant annet ha mange ulike materialer tilgjengelige, og at de selv i stor grad får bestemme når og hvordan de vil bruke disse materialene. Ved å la barnet øve seg på ulike måter å utrykke seg på, får barnet tilgang til hele seg.

Vi voksne legger til rette ved å være interesserte, nysgjerrige og lydhøre i møte med barnet. Lekemiljøer, aktiviteter og prosjekter godt tilpasset hver enkelt avdeling og gir rom for fordypning i lek, språkutvikling og evne til å utvikle fantasi og kreativitet.

Uteområdet gir barna erfaringer med ulikt terreng, positive opplevelser i naturen, motorisk utfoldelse og fantasi. Vi jobber for å gi hvert enkelt barn positive opplevelser og erfaringer hver dag, slik at de skal bli trygge på seg selv, stifte vennskap, kunne uttrykke seg gjennom språket og oppnå livsmestring.

Nøkkelinformasjon

 • Antall avdelinger: 5
 • Totalt antall plasser: 82
 • Antall plasser under 3 år: 30
 • Antall plasser over 3 år: 52
 • Barnehagefakta

Organisering

20 ansatte.
Måltrosten: 5 ansatte, 30 barn over 3 år
Bokfinken: 3 voksne, 18 barn over tre år
Linerla: 4 voksne, 14 barn. 4 barn over 3 år, 10 barn under 3 år
Fossekallen: 4 voksne, 14 barn. 4 barn over 3 år, 10 barn under 3 år

Fasiliteter og tilbud

Uterommet
 • Lysløype
 • Akebakke
 • Takterrasse
 • Fotballbane
 • Ballbinge
 • Gapahuk
 • Adgang til friområde
 • Nær skog
 • Utsikt
 • Nye lekeapparater
Spesialrom
 • Fellesrom
 • Vannlekerom
 • Sanserom
 • Formingsrom
 • Bibliotek
 • Temarom
 • Kollektivtilbud i nærheten