Om barnehagen

Fjellboveien barnehage er en avdelingsbarnehage etablert i 2015. Barnehagen ligger idyllisk til, rett ved marka på Vardefjellet.

Vi har et aktivt SU og FAU som bidrar til et godt barnehagemiljø med arrangementer, sosiale tilstelninger og dugnader.

Dette er viktig for oss

Vi har fokus på gode leke- og læringsmiljøer og barns sosiale kompetanse. Fokuset er på hva barnet kan fremfor hva det ikke kan.

Den gode utviklingen skjer når barna får mulighet til å uttrykke det de sitter inne med i gode relasjon, samspill og dialog med andre barn og voksne. Barn har mange ulike måter å uttrykke seg på, noe vi skal støtte oppunder i vår praksis ved å blant annet ha mange ulike materialer tilgjengelige, og at de selv i stor grad får bestemme når og hvordan de vil bruke disse materialene. Ved å la barnet øve seg på ulike måter å utrykke seg på, får barnet tilgang til hele seg.

Vi voksne legger til rette ved å være interesserte, nysgjerrige og lydhøre i møte med barnet. Lekemiljøer, aktiviteter og prosjekter godt tilpasset hver enkelt avdeling og gir rom for fordypning i lek, språkutvikling og evne til å utvikle fantasi og kreativitet.

Uteområdet gir barna erfaringer med ulikt terreng, positive opplevelser i naturen, motorisk utfoldelse og fantasi. Vi jobber for å gi hvert enkelt barn positive opplevelser og erfaringer hver dag, slik at de skal bli trygge på seg selv, stifte vennskap, kunne uttrykke seg gjennom språket og oppnå livsmestring.

Nøkkelinformasjon

  • Antall avdelinger: 5
  • Totalt antall plasser: 82
  • Antall plasser under 3 år: 30
  • Antall plasser over 3 år: 52
  • Barnehagefakta

Organisering

Barnehagen er bygget med tidsriktige morderne lokaler med gode fleksible løsninger som kan tilpasses ulike barnegrupper.

Personalgruppa består av pedagoger og fagarbeidere. Barnegruppa varierer fra år til år.

Barnehagen er delt i 5 enheter

  • Måltrosten
  • Bokfinken
  • Fuglekongen
  • Fossekallen
  • Linerla.

På Måltrosten og Bokfinken går de største barna. På Fossekallen, Linerla og Fuglekongen går de minste barna i alderen 0-3 år.

Fasiliteter og tilbud

Uterommet

Barnehagens uteområde består av tre ulike områder med lekeapparater, sykkelbane og friareal med kupert landskap, barnehagen har også opparbeidet en innholdsrik gapahuk i skogen som brukes av de eldste barna jevnlig.

I nærmiljøet finnes store områder med skog med lysløype, ballbinge og akebakke som barnehagen bruker aktivt.

Spesialrom

Barnehagen har et stort fellesrom med trappetribune og lys- og lydanlegg som brukes til fellesarrangementer og grovmotorisk lek. Det finnes også et vannlekerom som inneholder dusj, vannrenne og et lite plaskebasseng samt lyseffekter.

Barnehagens har et innholdsrikt bibliotek med barnelitteratur og faglitteratur, og et eget snekkerverksted.