Om barnehagen

Fjellboveien barnehage er en avdelingsbarnehage etablert i 2015. Barnehagen ligger idyllisk til, rett ved marka på Vardefjellet.

Vi har et aktivt SU og FAU som bidrar til et godt barnehagemiljø med arrangementer, sosiale tilstelninger og dugnader.

Nøkkelinformasjon

  • Antall avdelinger: 5
  • Totalt antall plasser: 82
  • Antall plasser under 3 år: 30
  • Antall plasser over 3 år: 52
  • Barnehagefakta

Organisering

På Måltrosten og Bokfinken går de største barna. På Fossekallen, Linerla og Fuglekongen går de minste barna i alderen 0-3 år.

Fasiliteter og tilbud

Uterommet

Barnehagens uteområde består av tre ulike områder med lekeapparater, sykkelbane og friareal med kupert landskap, barnehagen har også opparbeidet en innholdsrik gapahuk i skogen som brukes av de eldste barna jevnlig.

I nærmiljøet finnes store områder med skog med lysløype, ballbinge og akebakke som barnehagen bruker aktivt.

Spesialrom

Barnehagen har et stort fellesrom med trappetribune og lys- og lydanlegg som brukes til fellesarrangementer og grovmotorisk lek. Det finnes også et vannlekerom som inneholder dusj, vannrenne og et lite plaskebasseng samt lyseffekter.

Barnehagens har et innholdsrikt bibliotek med barnelitteratur og faglitteratur, og et eget snekkerverksted.