Om barnehagen

Blaker barnehage ligger landlig til på Blaker, omgitt av skog, jorder og spredt bebyggelse. Barnehagen er samlokalisert med Blaker SFO og skole og fokuserer på barns helhetlige læringsløp og ser muligheter på tvers av alderstrinn. Vi er ulike aldersgrupper i forskjellige trinn i læringsløpet. Barnehage, skole og SFO har hver sin egenart i et stort fellesskap.

Dette er viktig for oss

Vi har fokus på et inkluderende barnehagemiljø, lek, omsorg og sosial kompetanse. Alle barn hos oss skal bli sett, oppleve gode dager og gode relasjoner.

Nøkkelinformasjon

 • Antall avdelinger/soner : 3
 • Totalt antall plasser: 60
 • Antall plasser under 3 år: 20
 • Antall plasser over 3 år: 40
 • Barnehagefakta

Organisering

Barnehagen er bygget med gode fleksible løsninger som kan tilpasses ulike barnegrupper. Barnegruppa varierer fra år til år. Barnehagen er delt i tre enheter, kongle, furu og gran. På kongle går de aller minste barna, på furu går det barn mellom 1,5 og 3 år og på gran går det barn i alderen 4-6 år.

Vi har 16 ansatte. En styrer, 7 pedagoger, 6 fagarbeidere og 2 assistenter.

Vi har en enhet med 12 små barn (1-2 år), 2 pedagoger og 2 fagarbeidere

Vi har en enhet med 20 barn, 2 og 3-åringer, 2 pedagoger og 3 fagarbeidere.

Vi har en enhet med 30 store barn (4-5 år), 2 pedagoger, 2 fagarbeidere og 50% assistentstilling.

Fasiliteter og tilbud

Uterommet
 • Lysløype
 • Akebakke
 • Kjøkkenhage
 • Takterrasse
 • Fotballbane
 • Gapahuk
 • Adgang til friområde
 • Nær skog
 • Skolehage
Spesialrom
 • Fellesrom
 • Gymsal
 • Svømmehall
 • Oppvekstsenter
 • Kollektivtilbud i nærheten