Om barnehagen

Frogner barnehage er en avdelingsbarnehage etablert i 1987 med beliggenhet ved Frogner stasjon. Vi har en avdelingsmodell oversiktlige barnegrupper.

Dette er viktig for oss

Trygghet er grunnleggende for at barn skal kunne lære og utvikle seg til å bli den beste versjonen av seg selv. I Frogner barnehage har vi derfor ekstra fokus på lang og god tilvenning. Vi tilbyr flere besøksdager før barnehagestart, eget foreldremøte for nye foreldre, og legger til rette for at foreldrene skal delta å være tilstede så lenge det er nødvendig i starten.

Etter flere års fordypning i lekekompetanse, arbeider vi kontinuerlig med utvikling av lekemiljøer både inne og ut. Nå har vi valgt å fordype oss faglig i relasjoner mellom barn og voksne. Forskning viser at dette er det viktigste området vi kan arbeide med dersom vi ønsker å forbedre kvaliteten i barnehagen.

Frogner barnehage bruker ASK (Alternativ og Supplerende Kommunikasjon) til språkstøttearbeid, spesielt for de barna som trenger litt ekstra støtte, men vi ser at alle barna lærer mer av dette tilbudet.

Vi serverer lunsj hver dag, og har varmmat minst to ganger i uka.

Vi er opptatt av godt foreldresamarbeid og har vært heldige med en aktiv foreldregruppe som har stilt opp på dugnader og bidratt både sosialt og med verv i FAU, SU og god arbeidsinnsats.

Frogner barnehage markerer mange tradisjoner og faste «happenings» i løpet av året. Vi har lysfest, FN-dag, Lucia, påskefest, julebord, gammelbarnsfest, sommerfest, kyllingklekk, nissefest, samefolkets dag og enda noen til…

Barnas bursdager blir feiret med barnet i fokus. Vi har samling hvor barnet velger aktiviteter, og de er med og bestemmer innhold for dagen.

Vi har et flott uteområde med en stor akebakke innenfor gjerdet. I tillegg har vi tilgang på flere turområder, med gapahuk rett bak barnehagen, sykkelbane rett utenfor gjerdet og egen lavvo i skogen.

Nøkkelinformasjon

 • Antall avdelinger: 3
 • Totalt antall plasser: 63
 • Antall plasser under 3 år: 24
 • Antall plasser over 3 år: 36
 • Barnehagefakta

Organisering

Antall ansatte: 16. Vi har tre avdelinger. Hvitveisen og Hestehoven har 12 småbarnsplasser og fire heltidsstillinger hver. Solsikka er vår storbarnsavdeling. Her går det 36 barn, som igjen er fordelt på to garderober. Her er det 6 heltidsstillinger. Barnehagen består av mange små og store rom, og barna blir delt i små grupper gjennom hele dagen.

Frogner barnehage har pedagoger i alle pedagogstillinger og oppfyller både pedagognormen og personalnormen. Vi har pedagogisk utdannet personale i alle stillinger

Vi har også en svært stabil personalgruppe med mye god erfaring.

Fasiliteter og tilbud

Uterommet
 • Akebakke
 • Kjøkkenhage
 • Fotballbane
 • Gapahuk
 • Lavvo
 • Adgang til friområde
 • Nær skog
Spesialrom
 • Bibliotek
 • Kollektivtilbud i nærheten

Planleggingsdager