Om barnehagen

Garderåsen barnehage og skole ligger i et tun ved skogkanten med flott uteområde og terreng som innbyr til lek og utforsking.

Dette er viktig for oss

Barna skal oppleve trygghet og trivsel og utvikle ferdigheter og holdninger som gir grunnlag for livslang læring. Vi arbeider systematisk for at personalets praksis bidrar til dette, og har utarbeidet kjennetegn på god praksis. Vi har fokus på språk, sosial kompetanse og lek. Til refleksjon og erfaringsdeling bruker vi bl. annet regjeringens verktøy «språkløyper». Barnehagen har ellers fokus på natur, miljø, fysisk aktivitet, helse og bærekraftig utvikling.

Nøkkelinformasjon

 • Antall avdelinger: 3
 • Totalt antall plasser: 55
 • Antall plasser under 3 år: 15
 • Antall plasser over 3 år: 20
 • Barnehagefakta

Organisering

13 ansatte.

Barnehagen har 2 store barns avdelinger med 20 barn i alderen 3-6 år og 3-4 voksne, og 1 småbarns avdeling med 15 barn i alderen 0-3 år med 5 voksne. På store barns avdelinger er barna organisert en del i aldersinndelte grupper.

Fasiliteter og tilbud

Uterommet
 • Akebakke
 • Ballbinge
 • Gapahuk
 • Lavvo
 • Adgang til friområde
 • Nær skog
 • Nær vann
 • Spesialrom
Spesialrom
 • Fellesrom
 • Oppvekstsenter
 • Kollektivtilbud i nærheten