Om barnehagen

Barnehagen ligger i en stille gate i villabebyggelse på Strømmen. Uteområdet er stort og gir muligheter for varierte aktiviteter og lek. Bygget er en-etasje med store avdelingsrom.

Dette er viktig for oss

Barna skal erfare trygge voksne som er tilstede og ser dem, som gir beskyttelse og trøst, og hjelper barnet med regulering av følelser og egenledelse. Barna skal oppleve medvirkning med voksne som er gode lyttere, er åpen og positive, er tydelige i kroppsspråk og blikk, er reflekterende, viser raushet, er fleksibel, prøver nye ting og tar barnas perspektiv.

Nøkkelinformasjon

 • Antall avdelinger: 4
 • Totalt antall plasser: 54
 • Antall plasser under 3 år: 18
 • Antall plasser over 3 år: 36
 • Barnehagefakta

Organisering

Barnehagen har to småbarns avdelinger 0-3 år, to storebarns avdelinger 3-6 år. Vi har tre ansatte pr avdeling. Tilsammen har vi 6 fagarbeidere, 6 pedagogisk ledere, 1 språkpedagog, 1 støttepedagog, 1 styrer.

Fasiliteter og tilbud

Uterommet
 • Akebakke
 • Adgang til friområde
 • Nye lekeapparater
Spesialrom
 • Bibliotek
 • Svømmehall
 • Kollektivtilbud i nærheten