Om barnehagen

Barnehagen fikk nytt uteområde med lekeapparater, innvendig soveavdeling og nye kontor- og møterom i 2015. FAU har bygd paviljongen. Uteområdet er delt inn i område for liten og stor, og for forskjellige leker og aktiviteter. Barnehagen ligger i en stille gate i et boligområde og har stort uteområde med gress, blomster, bærbusker, trær, asfalt og en liten bakke som brukes som akebakke om vinteren.

Det er nært til skog og friluftsaktiviteter, svømmehall på skolen og lekeparker. Sentrum med bibliotek og trening på vei og trafikkregler. Barnehagen ligger i et område med godt kollektivtilbud.

Dette er viktig for oss

Barna skal erfare trygge voksne som er tilstede og ser dem, som gir beskyttelse og trøst, og hjelper barnet med regulering av følelser og egenledelse. Barna skal oppleve medvirkning med voksne som er gode lyttere, er åpen og positive, er tydelige i kroppsspråk og blikk, er reflekterende, viser raushet, er fleksibel, prøver nye ting og tar barnas perspektiv.

Nøkkelinformasjon

  • Antall avdelinger: 4
  • Totalt antall plasser: 54
  • Antall plasser under 3 år: 18
  • Antall plasser over 3 år: 36
  • Barnehagefakta

Organisering

Barnehagen har to småbarns avdelinger 0-3 år, to storebarns avdelinger 3-6 år. Vi har tre ansatte pr avdeling. Tilsammen har vi 6 fagarbeidere, 6 pedagogisk ledere, 1 språkpedagog, 1 støttepedagog, 1 styrer.

Fasiliteter og tilbud

Uterommet
  • Nær skog og friluftsaktiviteter
  • Nær lekeparker
Spesialrom og tilbud
  • Bibliotek i nærheten
  • Svømmehall på skole i nærheten
  • Kollektivtilbud i nærheten