Om barnehagen

Kjeller barnehage har en meget sentral beliggenhet. Vi holder til i lyse og moderne lokaler rett opp for lyskrysset ved Storgata/Fetveien, i Sildreveien.

Dette er viktig for oss

Barnehagen jobber systematisk med barnas språkutvikling. Vi har et eget bibliotek, der foreldrene kan låne med seg bøker hjem. I hverdagen har vi fokus på metodikk som dialogisk lesning, sang, rim og regler og språklige bevisste voksne i de spontane hverdagssituasjonene.

Nøkkelinformasjon

 • Antall avdelinger/soner : 3
 • Totalt antall plasser: 157
 • Antall plasser under 3 år: 49
 • Antall plasser over 3 år: 54
 • Barnehagefakta

Organisering

Barnehagen har 157 barn fordelt på småbarns sonen Poppel og store barns sonene Eik og Ask. Sonene er inndelt i 11 barnegrupper. 

Vi er ca 35 ansatte. Personalgruppen består av assistenter, fagarbeidere, pedagogiske ledere, assisterende styrer og styrer.

Fasiliteter og tilbud

Uterommet
 • Hinderløype
 • Akebakke
 • Kjøkkenhage
 • Takterrasse
 • Lavvo
 • Utsikt
Spesialrom
 • Fellesrom
 • Vannlekerom
 • Formingsrom
 • Bibliotek
 • Temarom
 • Språkrom
 • Klatrevegg inne
 • Kollektivtilbud rett ved barnehagen