Midlertidig endring av adresse

Kjeller barnehage har ny adresse fra 19.april til 01.august.

Ny adresse er Vestbygata 57, (samme adresse som Volla barnehage)

Om barnehagen

Kjeller barnehage har en meget sentral beliggenhet. Vi holder til i lyse og moderne lokaler rett opp for lyskrysset ved Storgata/Fetveien, i Sildreveien.

Dette er viktig for oss

Barnehagen jobber systematisk med barnas språkutvikling. Vi har et eget bibliotek, der foreldrene kan låne med seg bøker hjem. I hverdagen har vi fokus på metodikk som dialogisk lesning, sang, rim og regler og språklige bevisste voksne i de spontane hverdagssituasjonene.

Nøkkelinformasjon

 • Antall avdelinger/soner : 3
 • Totalt antall plasser: 157
 • Antall plasser under 3 år: 49
 • Antall plasser over 3 år: 54
 • Barnehagefakta

Organisering

Barnehagen har 157 barn fordelt på småbarns sonen Poppel og store barns sonene Eik og Ask. Sonene er inndelt i 11 barnegrupper. 

Vi er ca 35 ansatte. Personalgruppen består av assistenter, fagarbeidere, pedagogiske ledere, assisterende styrer og styrer.

Fasiliteter og tilbud

Uterommet
 • Hinderløype
 • Akebakke
 • Kjøkkenhage
 • Takterrasse
 • Lavvo
 • Utsikt
Spesialrom
 • Fellesrom
 • Vannlekerom
 • Formingsrom
 • Bibliotek
 • Temarom
 • Språkrom
 • Klatrevegg inne
 • Kollektivtilbud rett ved barnehagen