Om barnehagen

Korshagen barnehage ligger sentralt på Skedsmokorset like ved Åsenhagen skole.

Dette er viktig for oss

Det viktigste for barna er leken. I lek lærer barna å samarbeide og hevde egne tanker og ideer, de bearbeider egne erfaringer, de uttrykker seg gjennom kropp og språk. Lek gir muligheter for å oppleve livsglede og mestring.

Det er viktig for oss at voksne er tilstede og gir tilstrekkelig støtte så alle barn får delta i lek og oppleve fellesskap med andre.

Barna skal møte et rikt språkmiljø, der det er rom for deres kultur og språk. Sang, teater, lek, høytlesning, samtaler og refleksjoner og tøys og humor gir gode vilkår for språkutvikling.

Nøkkelinformasjon

 • Antall avdelinger: 5
 • Totalt antall plasser: 79
 • Antall plasser under 3 år: 19
 • Antall plasser over 3 år: 60
 • Barnehagefakta

Organisering

Korshagen har to småbarnsavdelinger med 9 barn i alderen ett til tre år. Det er to barnehagelærere og en barne- og ungdomsarbeider/ assistent på hver avdeling.

Blå avdeling er en fleksi-avdeling der vi tar inn barn etter hvilke aldersgrupper det er behov for plasser til. For tiden er Blå avdeling for barn i alderen to til tre år. 

Rød og Lilla er avdelinger for barn i alderen tre til seks år. De samarbeider om førskolebarnas opplegg, og turer og svømming i de aldersbestemte gruppene. Begge avdelingene har to barnehagelærere og henholdsvis en og to barne- og ungdomsarbeidere/ assistent.

Fasiliteter og tilbud

Uterommet
 • Akebakke
 • Skøytebane
 • Kjøkkenhage
 • Fotballbane
 • Gapahuk
 • Lavvo
 • Adgang friområde
 • Nær skog
Spesialrom
 • Fellesrom
 • Formingsrom
 • Bibliotek
 • Språkrom