Om barnehagen

Barnehagen ligger på Vigernes i Lillestrøm ved siden av Sørumsparken

Dette er viktig for oss

Alle barn får god språkutvikling og stimulering, Forebygge og forhindre mobbing, lære barna å sette grenser for egen kropp og naturfag

Nøkkelinformasjon

Organisering

Grunnbemanning med 3 ansatte på hver avdeling, 1-2 barnehagelærere på hver gruppe, øvrig personale er fagarbeidere.

Fasiliteter og tilbud

Uterommet
  • Skøytebane
  • Kjøkkenhage
  • Ballbinge
  • Adgang til friområde
  • Nye lekeapparater
Spesialrom
  • Kollektivtilbud i nærheten
  • Svømmehall