Om barnehagen

Måsan barnehage er en liten barnehage som ligger i hjertet av Lillestrøm. Vi har sentral beliggenhet med gåavstand til det meste. Turområder som vi bruker aktivt er Måsan-skogen, Sørum gård, Oksefjellet og Lillestrøm sentrum.

Dette er viktig for oss

Satsningsområdet til barnehagen er livsmestring og helse, hvor vi fokuserer på omsorg, trygghet, vennskap og fellesskap. Vi mener at hvert barn er unikt, og jobber for at alle barn føler seg sett og anerkjent for den de er. Vi jobber mye med å bygge gode og positive relasjoner til hvert enkelt barn. De voksne møter barna på en måte som styrker barnas selvbilde og selvfølelse. Alle barn skal ha noen å leke med. Våkne og tilstedeværende voksne hjelper til med å forhindre krenkelser og utestenging fra lek og fellesskapet.

For oss er barnets trygghet viktig, og vi jobber aktivt med trygghetssirkelen (COS). Vi har derfor ansatte med COS-sertifisering som kurser resten av personalgruppen. Ved å fokusere på hvert enkelt barns utvikling og fremgang skal personalet oppdage, følge opp og utvide det barnet er opptatt av. På denne måten får også barnet medvirke i sin egen hverdag. Å legge til rette for en forutsigbar hverdag med trygge rammer og god struktur fører til god egenledelse blant barna.

På Måsan legger vi til rette for at overganger blir så gode som mulig, og barnas trygghet er første prioritet. Vi setter av 5 dager til tilvenningen, der det er viktig at foreldrene er sterkt involvert. Dette gir de ansatte god tid til å bygge en relasjon til barnet, og foreldre og personal får anledning til å bli kjent. Vår erfaring er at det er nyttig å bruke tid både på levering og henting i starten.

Overgangen fra liten til stor avdeling er en stor forandring, selv om det er i samme barnehage. Det blir flere barn, nye voksne og nye rutiner å forholde seg til. På Måsan starter de små barna som skal over på stor avdeling der i midten av mai, og går over sammen med en kjent voksen fra sin avdeling. Førskolebarna flytter da til en egen avdeling. På denne måten får vi sikret en god og trygg tilvenning på stor avdeling, og når barna kommer tilbake fra sommerferien er det til en kjent avdeling, med kjente barn og voksne. For førskolen sin del ser vi at denne perioden gir mye intensiv læring og forberedelser til skolestarten, og vi får virkelig tid og mulighet til å følge godt opp i innspurten av barnehagelivet.

Nøkkelinformasjon

 • Antall avdelinger : 4
 • Totalt antall plasser: 54
 • Antall plasser under 3 år: 18
 • Antall plasser over 3 år: 36
 • Barnehagefakta

Organisering

Vi har to avdelinger for barn i alderen 1-3 år og to avdelinger for barn i alderen 3-6 år. Alle avdelingene har tre faste ansatte i 100% stilling, i tillegg til en barne- og ungdomsarbeider som jobber i 80% stilling på huset. Vi har full pedagogdekning fra høsten 2021, og en persongruppe med bred kompetanse og ulik bakgrunn. Vi har også en styrer i 100% stilling.

Fasiliteter og tilbud

Uterommet
 • Akebakke
 • Skøytebane
 • Fotballbane
 • Ballbinge
 • Lavvo
 • Adgang til friområde
 • Nær skog
Spesialrom
 • Fellesrom
 • Kultursenter
 • Kollektivtilbud i nærheten