Om barnehagen

Måsan er sentralt plassert i Lillestrøm sentrum med et godt kollektivtilbud. Vi har gåavstand både til turområdene ved Sørum gård, og alle byens fasiliteter. Bygget har fått flere oppgraderinger og har blitt pusset opp det siste året. Høsten 2022 søker vi midler gjennom Erasmus + for å få i gang et internasjonalt samarbeid med andre skoler/barnehager i Europa. Dette kan gi oss spennende perspektiver på arbeidet med FNs bærekraftsmål.

Dette er viktig for oss

En trygg tilknytning, og god tilvenning når barna starter i barnehagen. Personalet har jobbet mye med Trygghetssirkelen, og har COS- sertifisert pedagog som god ressurs i personalgruppa. Gjennom flere års arbeid med tema-basert systemveiledning skaper vi forutsigbare og strukturerte hverdager for barna. Vi jobber med stadig forbedring av lekemiljø ute og inne, et godt psykososialt barnehagemiljø, - og de voksnes rolle for å få dette til.

Nøkkelinformasjon

 • Antall avdelinger: 4
 • Totalt antall plasser: 54
 • Antall plasser under 3 år: 18
 • Antall plasser over 3 år: 36
 • Barnehagefakta

Organisering

Vi har to avdelinger for barn 1-3 år og to avdelinger for barn 3-6 år, til sammen 54 barn.

Personalgruppen består av 14 ansatte, med bred kompetanse og ulik bakgrunn: 6 pedagogiske ledere med førskolelærer/barnehagelærerutdanning, 6 ansatte med utdannelse som barne- og ungdomsarbeider/fagarbeider, 60 % stilling som tilleggsressurs og en styrer med master i ledelse og grunnutdanning som førskolelærer.

Fasiliteter og tilbud

Uterommet
 • Akebakke
 • Skøytebane
 • Fotballbane
 • Ballbinge
 • Lavvo
 • Adgang til friområde
 • Nær skog
Spesialrom
 • Fellesrom
 • Kultursenter
 • Kollektivtilbud i nærheten