Om barnehagen

Barnehagen ligger i et boligområde nær sentrum av Lillestrøm. Vi har fine turområder i nærmiljøet som brukes ofte.

Dette er viktig for oss

Satsingsområdet vårt er livsmestring og helse, med fokus på omsorg og trygghet, vennskap og fellesskap og lek. Vi arbeider for å gi barna gode og positive relasjoner med oss voksne og de andre barna. Måsan har fokus på positive tilbakemeldinger til både barn, foreldre og voksne. Barnehagen har utarbeidet regelmatriser som har fokus på å hjelpe hverandre og si ifra til voksne hvis de ser at andre barn ikke har det bra. Områdene for regelmatrisene er : Vis respekt, Vis ansvar og Vis omsorg.

Vi har halvårsplan som er lik for hele barnehagen, og ut fra denne utarbeider avdelingene egne månedsplaner med felles tema. Disse er tilpasset barnas alder og nivå

Nøkkelinformasjon

 • Antall avdelinger : 4
 • Totalt antall plasser: 54
 • Antall plasser under 3 år: 18
 • Antall plasser over 3 år: 36
 • Barnehagefakta

Organisering

Vi har to avdelinger for barn i alderen 1 - 3 år, og to avdelinger med barn i alderen 3 - 6 år. På alle avdelingene er det tre fast ansatte. I tillegg har vi en 80% barne- og ungdomsarbeider og styrer i 100% stilling. Tilsammen har vi 14 ansatte.

Fasiliteter og tilbud

Uterommet
 • Akebakke
 • Skøytebane
 • Fotballbane
 • Ballbinge
 • Lavvo
 • Adgang til friområde
 • Nær skog
Spesialrom
 • Fellesrom
 • Kultursenter
 • Kollektivtilbud i nærheten