Om barnehagen

Måsan er sentralt plassert i rolig nabolag i Lillestrøm, med et godt kollektivtilbud. Vi har gåavstand både til turområdene ved Sørum gård, og alle byens fasiliteter. Barnehagen er godt etablert i et bygg som har fått betydelige oppgraderinger siste år. Alle avdelinger har en turdag hver uke. Vi er mye ute, både på tur i nærområdet og på barnehagens uteområde. De eldste barna har felles skoleforberedende aktiviteter siste året i barnehagen, slik at de er godt forberedt til skolestart.

Høsten 2023 har vi fått innvilget Erasmus + midler til et internasjonalt samarbeid med tema bærekraft. Våre småskala-partnere er Melby barnehage, en barnehage i Folegandros, Hellas og en barnehage i Istanbul, Tyrkia. Vi ønsker å lære barna viktigheten av en bærekraftig livsstil, og gi dem erfaringer med å dyrke, høste og lage mat av egendyrkede grønnsaker. Prosjektet gjennom Erasmus + gir oss muligheter for innkjøp, aktiviteter og erfaringsutveksling på tvers av landegrenser som vil gi både barn og ansatte unike, nye og spennende erfaringer, muligheter og aktiviteter. Prosjektet går fra 01.09.23 - 31.12.24.

Dette er viktig for oss

En trygg tilknytning, og god tilvenning når barna starter i barnehagen. Personalet har jobbet mye med Trygghetssirkelen, og har COS- sertifisert pedagog som god ressurs i personalgruppa. Gjennom flere års arbeid med tema-basert systemveiledning skaper vi forutsigbare og strukturerte hverdager for barna. Vi jobber med stadig forbedring av lekemiljø ute og inne, et godt psykososialt barnehagemiljø, - og de voksnes rolle for å få dette til.

Nøkkelinformasjon

 • Antall avdelinger: 4
 • Totalt antall plasser: 54
 • Antall plasser under 3 år: 18
 • Antall plasser over 3 år: 36
 • Barnehagefakta

Organisering

Vi har to avdelinger for barn 1-3 år og to avdelinger for barn 3-6 år, til sammen 54 barn.

Personalgruppen består av 14 ansatte, med bred kompetanse og ulik bakgrunn: 6 pedagogiske ledere med førskolelærer/barnehagelærerutdanning, 6 ansatte med utdannelse som barne- og ungdomsarbeider/fagarbeider, 60 % stilling som tilleggsressurs og en styrer med master i ledelse og grunnutdanning som førskolelærer.

Fasiliteter og tilbud

Uterommet
 • Akebakke
 • Skøytebane
 • Fotballbane
 • Ballbinge
 • Lavvo
 • Adgang til friområde
 • Nær skog
Spesialrom
 • Fellesrom
 • Kultursenter
 • Kollektivtilbud i nærheten