Om barnehagen

Riisløkka barnehage ligger landlig til på Kjeller. Med nær tilknytning til Kjeller skole, OsloMet og Forskningsparken har vi gode bussforbindelser til og fra barnehagen. Riisløkka er en moderne og funksjonell barnehage, utformet for å møte barnelovens krav. Vi har gode lokaler, med store og små rom og et flott uteområde som gir mye spennende lek. I barnehagens nærområde har vi gode friområder som benyttes året rundt, og som gir oss Lillestrøms «beste» akebakke og mulighet for skilek. Riisløkka barnehage er en av fem ressursbarnehager i Skedsmo kommune som gir spesialpedagogisk hjelp til førskolebarn. Barnehagen er godkjent læredrift for lærlinger i barn- og ungdomsarbeiderfaget og tildeles årlig to lærlinger. I tillegg er barnehagen øvingsbarnehage for OsloMet og for helse- og oppvekstfag ved flere videregående skoler i området.

Dette er viktig for oss

Alle barna i Riisløkka barnehage skal oppleve å ha et trygt og godt barnehagemiljø. Personalet jobber systematisk med mangfold, språk og vennskap i barnehagen for å hjelpe alle barn til å delta i leken og få gode opplevelser. Barnehagen har nulltoleranse for at barna utsettes for krenkelser, og skal sammen med barn og foreldre forbygge og stoppe utestenging og mobbing. Alle barn skal ha mulighet for å utvikle et positivt forhold til seg selv og tro på egne evner.

Nøkkelinformasjon

 • Totalt antall plasser: 220
 • Antall plasser under 3 år: 86
 • Antall plasser over 3 år: 134
 • Barnehagefakta

Organisering

61 ansatte. Barnehagen omtales som en sonebarnehage, men organisert som en avdelingsbarnehage der barn og ansatte tilhører faste grupper. Alle gruppene har et fast grupperom med tilgang til fellesrom og spesialrom som finnes på hver sone. Barnehagen følger barnehagelovens norm for bemanning med 1 ansatt per 3 barn når barna er under 3 år og 1 ansatt per 6 barn når barna er over 3 år. Gruppene består av 9/14 barn, og ledes av en pedagogisk leder med barnehagelærerutdanning. Det er et tett samarbeid mellom pedagogene på hver sone. I tillegg til barnehagens grunnbemanning, har også barnehagen to spesialpedagoger og to språkpedagoger.

Antall avdelinger/soner :

1 sone med barn i alderen 0-3 år, 6 grupper à 9 barn

1 sone med barn i alderen 4- 5 år, 4 grupper à 14 barn

2 soner med barn i alderen 2-4 år, 4 grupper à 14 barn

Fasiliteter og tilbud

Uterommet
 • Akebakke
 • Kjøkkenhage
 • Fotballbane
 • Adgang til friområde
 • Utendørs amfi
 • Nær skog
 • Nye lekeapparater
Spesialrom
 • Ressursbarnehage
 • Fellesrom
 • Vannlekerom
 • Formingsrom
 • Bibliotek
 • Språkrom
 • Svømmehall
 • Kultursenter
 • Kollektivtilbud i nærheten