Om barnehagen

Sagelva barnehage flyttet inn i nye flotte lokaler 01.03.2022. Barnehagen har 12 avdelinger med til sammen 183 barn.

Adresen er Fjellhammerveien 13, og Slora Park er vår nærmeste nabo.

Barnehagen ligger i gangavstand til både sentrum og togstasjon. Det er også mange fine parker i nærområdet, og vi har Bråteskogen i nærheten. Dette gir oss mange og varierte turmål.

Dette er viktig for oss

«Et godt sted å være, et godt sted å lære for alle», er barnehagens visjon. I Sagelva møter barna et miljø som støtter opp om deres lyst til å leke, utforske, lære og mestre. Vi har barnas leke- og læringsmiljø i fokus, og en god barndom handler om å få glede seg over å leke, mulighet til samspill med andre og bidra til egen og andres læring. Dergor er det viktig for oss å sette av god tid til lek, både inne og ute. Språklig og sosial kompetanse er viktig for at barna skal få gode erfaringer i leken. Barnehagen jobber forebyggende med tanke på utestenging og krenkelser.
Lek, glede og humor preger vår hverdag i barnehagen.

Nøkkelinformasjon

 • Antall avdelinger/soner : 12
 • Totalt antall plasser: 183
 • Antall plasser under 3 år: 60
 • Antall plasser over 3 år: 123
 • Barnehagefakta

Organisering

Barnehagen er organisert i 12 avdelinger. Småbarna og den forsterkede avdelingen er i 1. etasje.

Det er fem avdelinger for barn 1-3 år.

Den forsterkede avdelingen har 15 barn fra 3-6 år.

I 2. etasje er det seks avdelinger for barn 3-6 år

Ansatte
Barnehagen har i alt 50 ansatte. det er styrer, assisterende styrer, sekretær, språkpedagog, spesialpedagog, pedagogiske ledere, fagarbeidere, assistenter og miljøterapeut.

Fasiliteter og tilbud

Uterommet
 • Ny flott utelekeplass med fine lekeapparater
 • Utendørs amfi
 • Drivhus
 • Adgang til friområde
 • Skøytebane
 • Idrettshall
Spesialrom
 • Vannlekerom
 • Atrie med klatrevegg og sklie
 • Språkrom

Omvisning i ny barnehage

To mer eller mindre identiske barnehager som stod ferdig samtidig.

Hør hva Eva, Kristina, Ann-Helen og barn fra barnehagene har å si om sine nye bygg og bli med på omvisning i nye Sagelva barnehage og Volla barnehage.