Om barnehagen

Sagelva barnehage vil være i midlertidige lokaler fra 01.08.20. Adresse Strømsveien 16. Beliggenheten er bak tribunene på Strømmen stadion, med innkjøring fra Vittenbergveien.  Det er kort vei til skogen, så barnehagen har mange og fine turmuligheter.

Dette er viktig for oss

«Et godt sted å være, et godt sted å lære for alle», er barnehagens visjon. I Sagelva møter barna et miljø som støtter opp om deres lyst til å leke, utforske, lære og mestre. Vårt hovedtema er «Vennskap», og her er det stort fokus på språklig og sosial kompetanse hvor det jobbes forebyggende i forhold til utestenging og krenkelser, mobbeatferd.

Nøkkelinformasjon

 • Antall avdelinger/soner : 12
 • Totalt antall plasser: 183
 • Antall plasser under 3 år: 60
 • Antall plasser over 3 år: 123
 • Barnehagefakta

Organisering

Barnehagen er fordelt på 4 hus.

Hus 1:

 • Fire avdelinger med 12 barn, 1-3 år.
 • Fire ansatte pr avdeling. Her er det to pedagoger og to fagarbeidere.

Hus 2:

 • To avdelinger med 18 barn fra 3-6 år, tre ansatte;en pedagog og to fagarbeidere.
 • En avdeling med 12 barn 1-3 år, fire ansatte, to pedagoger og to fagarbeidere.
 • En avdeling med 15 barn fra 3-6 år. Dette er en forsterket avdeling, så her er det en pedagogisk leder, en spesialpedagog, to fagarbeidere og en miljøterapeut.

Hus 3:

 • Fire avdelinger med 18 barn på hver i alderen  3 -6 år.
 • Tre ansatte pr avdeling, en pedagog og to fagarbeidere.

Hus 4:

 • Her er administrasjonen. Vi har sekretær i 50% stilling, assisterende styrer og styrer i 100% stilling.
 • Vi har språkpedagog i 100% stilling, samt to pedagoger som er tilknyttet storebarna på grunn av pedagognormen.  

Fasiliteter og tilbud

Uterommet
 • Adgang til friområde
 • Utendørs amfi
Spesialrom
 • Vannlekerom
 • Kollektivtilbud i nærheten