Om barnehagen

Barnehagen ligger i naturskjønne omgivelser i direkte tilknytting til skogen. Den har et stort og variert uteområde og er en av kommunens sju ressursbarnehager.

Dette er viktig for oss

Tienbråten barnehage er bygget for fremtiden. Dette gjenspeiles i den arkitektoniske løsningen på bygget med passivhus standard og betydningen av å sikre et godt miljø for barn og voksne.

I Tienbråten er vi opptatt av at barna skal få et barnehagetilbud med kvalitet. Gode relasjoner er en forutsetning for at barn og voksne i barnehagen skal kunne kjenne trygghet og for at utvikling og læring kan skje. Det er de voksnes ansvar å etablere gode relasjoner mellom barn- barn og mellom barn- voksen. Barnehagen har siden november 2014 hatt fokus på områder som vi vet er spesielt viktige for omsorgs- og læringsmiljøet. Dette har vært og er spesielt viktig for oss med tanke på oppstart av ny barnehage og etablering av en solid verdiplattform for det videre arbeid i barnehagens utviklingsarbeid. Vi kaller dette prosjektet for implementering av MOT, - Menneskemøter, Oppdagelser i lek og Tilstedeværende voksne. Våre tre felles verdisøyler setter retningen for innholdet og skal gjennomsyre hverdagen.

Fokusområder utover dette er:

 • Relasjonskompetanse (LØFT)
 • Tidlig innsats. (COS)
 • Kommunikasjon, språk og tekst.

Tienbråten hegner om barndommens egenverdi. Barn skal få være barn, her og nå, ikke på vei til noe annet og senere. Vi møtes i øyeblikkene og vi er opptatt av broer som bærer.

Nøkkelinformasjon

 • Antall avdelinger: 9. Ni avdelinger; fire avdelinger for små barn med 9-12 barn på hver avdeling og fem avdelinger for store barn, med 14-18 barn på hver avdeling.
 • Totalt antall plasser: 123
 • Antall plasser under 3 år: 44
 • Antall plasser over 3 år: 79
 • Barnehagefakta

Organisering

30 ansatte. Barnehagen har ni avdelinger. Det er en tydelig avdelingsstruktur i barnehagen, der noe av lek og oppholdsarealet er tatt ut for å gi barnehagen fellesrom og ulike aktivitetsrom. Det er fire småbarnsavdelinger og fem storbarnsavdelinger. Avdelingene er utformet med tanke på at barn i ulik alder har ulike behov.

To av avdelingene ligger i andre etasje, ellers ligger de øvrige syv avdelingene i første etasje. To og to avdelinger samarbeider. Dette innebærer at de er fysisk knyttet til hverandre med felles stellerom og tekjøkken. De to avdelingene som samarbeider kalles en «tue». Dette beskriver godt den pedagogiske praksisen, der samhold og tilhørighet bygger et godt fundament for barn og voksne.

Dørene til fellesarealet kan åpnes og lukkes, avhengig av hvilken aktivitet som foregår på avdelingene.

Barnehagens verdisøyler M.O.T (Menneskemøter, Oppdagelser i lek og Tilstedeværelse) er godt synlig både i pedagogisk praksis og arkitektur. Lave vinduer i avdelingsrommet, lave møbler som gir barna tilgjengelighet til utstyr, og sist men ikke minst har alle avdelinger sin egen hule. Hulene er bygget inn i veggen i rommet og gir rom til hvile eller rolige aktiviteter i mindre grupper.

Tekjøkkenløsningen gir mulighet for å spise på avdelingene, ha bakeaktiviteter og liknende. Ellers foregår matlaging og måltider i barnehagens spisesal.

Fasiliteter og tilbud

Uterommet

 • Akebakke
 • Skøytebane
 • Kjøkkenhage
 • Takterrasse
 • Fotballbane
 • Gapahuk
 • Adgang til friområde
 • Nær skog
 • Nær naturreservat
 • Utsikt

Spesialrom og tilbud

 • Fellesrom
 • Huler
 • Spisesal
 • Vannlekerom
 • Sanserom
 • Formingsrom
 • Gymsal
 • Temarom
 • Språkrom